03.12.2020

ПРЕДЛОГ АНЕKСА ПОСЕБНОГ KОЛЕKТИВНОГ УГОВОРА ЗА ПОЛИЦИЈСKЕ СЛУЖБЕНИKЕ KОЈИ ТРЕБА БИTИ ПОТПИСАН У НАРЕДНИМ ДАНИМА

21. априла 2020.

Корисни линкови