25.11.2020

Остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета

19. октобра 2018.

На адресу Независног синдиката полиције стигао је допис у коме се обавештавају сви запослени о одређеним изменама новог Закона о финансијској подршци породици са децом и Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом.

Допис у целости можете прочитати ОВДЕ.

Корисни линкови