• 27 maja, 2022
  • 6288

Održana rasprava na temu novog Zakona o unutrašnjim poslovima – NSP izneo svoje predloge i primedbe

Održana rasprava na temu novog Zakona o unutrašnjim poslovima – NSP izneo svoje predloge i primedbe

Juče je u Nišu u hotelu „Ambasador“ održan je okgrugli sto koji je organizovala radna grupa za izradu Zakona o unutrašnjim poslovima MUP-a na temu:

  1. Bezbednosne provere/bezbednosne smetnje
  2. Dužnost predaje, odnosno oduzimanja službenog oružja, drugog sredstava prinude i službene legitimacije
  3. Posebni slučajevi prestanka radnog odnosa.

Na navedene teme je vođena rasprava kako bi svaki deo od predloženog u novom Zakonu o unutrašnjim poslovima uticao na radno pravni-status policijskih službenika i drugih zaposlenih u MUP-u, a gde je od strane Nezavisnog sindikata policije data primedba, obrazloženje i predlog na svaku temu posebno. Ukazano je na sve što može biti štetno po policijske službenike ukoliko se u ovom obliku pojedine odredbe usvoje i stupe na  snagu.

Posebna primedba je data u delu posebnih slučajeva prestanka radnog odnosa, gde su obuhvaćene osude za prekršaje sa elementima nasilja, vođenje krivičnih postupaka protiv policijskih službenika i osuda za iste, smetnja za prijem kao i dalji rad u službi.

Konverzacija je bila konstruktivna od strane svih učesnika okruglog stola gde će se navedene primedbe uzeti u obzir u daljem nastavku rada radne grupe.

Nezavisni sindikat policije su predstavljali članovi predsedništva Nedžad Baltić i Jovan Dimitrić.

Slične vesti

Sretenje-Dan državnosti Republike Srbije

Sretenje-Dan državnosti Republike Srbije

Nezavisni sindikat policije svojim članovima i svim zaposlenima u ministarstvu želi srećan…
Upis u školu

Upis u školu

KONKURS ZA UPIS 224 UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE UNUTRAŠNJIH POSLOVA…