08. septembar 2021.

Održan sastanak NSP i GREKO – Antikorupciono telo Saveta Evrope

Predsedavajući predsedništva Nezavisnog sindikata policije Veselin Nikolić i predsednik Izvršnog odbora Miroslav Savić sastali su se juče sa Antikorupcionim telom Saveta Evrope (GREKO). Tema je bila stanje u ministarstvu i odnos sindikata i poslodavca, a sve u cilju pristupnim pregovorima Srbje sa EU.
Prema rečima Savića, sastanak je bio u formi pitanje-odgovor a osnovna tema bila je o korupciji u MUP-u i merama, odnosno aktivnostima za njeno suzbijanje. Razgovaralo se o trenutnom stanju ali i dosadašnjim iskustvima u primeni propisa i akata kao i sindikalnim aktivnostima u vezi sa temom sastanka. Ovo su pitanja o kojima se razgovaralo:
– konkursi i odabir kadrova
– primanja plata zaposlenih
– penzionisanje i visina penzija
– način napredovanja
– pritužbe zaposlenih na poslodavca
– rešavanje radnih sporova
– učešće sindikata u izradi zakona i podzakonskih akata
– učešće sindikata u sistematizaciji radnih mesta
– transparentnost rada MUP-a u izradi svih navedenih tačaka

miroslav savić i veselin nikolić

Naši predstavnici su izneli stanje od saradnje do problema u radu, rešavanje problema sa poslodavcem kroz komisije i radne grupe. Na kraju su istakli veliko zadovoljstvo smernicama koje su im date kroz navedena pitanja što će svakako biti od koristi u daljem radu sindikata i odnosu sa poslodavcem.
Napominjemo da je Nezavisni sindikat policije koji ima status reprezentativnost i u MUP-u, jedini sa kojima je ova komisija do sada razgovarala.

893
image_printPrint
Share this post on: