• 15 decembra, 2021
  • 400

Održan radni sastanak NSP sa predstavnicima MUP-a R Srbije

Održan radni sastanak NSP sa predstavnicima MUP-a R Srbije

Danas je u zgradi SIV 2 održan sastanak predstavnika MUP-a R. Srbije i predstavnika jedinog reprezentativnog sindikata, Nezavisnog sindikata policije. Sastanku su prisustvovali načelnik Odeljenja za zastupanje Dražen Tupajić sa saradnicima Ivanom Jovičić i Stevanom Pucar, a ispred Nezavisnog sindikata policije predsedavajući Predsedništva Veselin Nikolić, predsednik KC Pančevo Sanja Popov i potpredsednik KC Šabac Mihailo Marković.

Na navedenom sastanku su izneti problemi sa obračunom radnih časova u PU Pančevo. Istima je predočeno da se policijski službenici dovode u neravnopravan položaj time što ne dobijaju plaćeno odsustvo za verski praznik u redovne slobodne dane i u dane vikenda. Takođe predstavnici poslodavca upoznati su i sa načinom obračuna radnih sati u PU Pančevo i u druge dane plaćenog odsustva koje policijski službenici koriste u skladu sa PKU za policijske službenike. Naime, do 01.01.2021. godine u PU Pančevo nije bilo problema koji se tiču obračuna radnih časova na mesečnom nivou i isti su obračunavani u skladu sa zakonskim propisima i mišljenjem nadležnih službi MUP-a. Nakon navedenog datuma u PU Pančevo promenjen je način obračuna radnih sati na mesečnom nivou, koji je po našem mišljenju u suprotnosti sa gore navedenim propisima. Na taj način, mišljenja smo, da su pojedini policijski službenici oštećeni, te da im se od strane rukovodilaca nepravilno obračunavaju radni sati. U tom cilju su prisutni predstavnici poslodavca upoznati i sa mišljenjem MUP-a RS, Sektora za ljudske resurse, Odeljenja za plate i beneficije 08/7 broj 021-24/19 od 14.03.2019. godine, potpisano od načelnika Odeljenja Andrijane Šljivić, stav 6 navedenog mišljenja, koji glasi:
„Konačno, članom 4 Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (Sl.Glasnik RS, br.43/2001., 101/2007., 92/2011.), propisano je da zaposleni imaju pravo da ne rade u dane verskih praznika, taksativno nabrojanih u citiranom članu, pa shodno tome, ovo odsustvovanje sa rada, treba tumačiti kao plaćeno odsustvo zaposlenog, u kom slučaju se vreme provedeno na odsustvu uračunava u radno vreme za koje mu pripada naknada zarade“

i mišljenja MUP-a, Sektora za ljudske resurse 08 broj 871/2021 od 13.05.2021. godine potpisanog od strane vd pomoćnika ministra- načelnika Sektora Vladimira Ilića.

Nakon upoznavanja sa razlozima za održavanje ovog sastanka, od strane predstavnika poslodavca smo dobili informacije da oni na današnjem sastanku ne mogu doneti i upoznati NSP sa stavom i nalogom za konkretno postupanje i preduzimanje daljih koraka, ali da će se svakako u vezi navedenog obratiti i upoznati hijerarhijski više instance i svoje nadređene, te da će nas o svemu bagovremeno obaveštavati i eventualno zakazati nove sastanke, po potrebi i sa načelnikom PU Pančevo kako bi se sva prava policijskih službenika PU Pančevo poštovala u skladu sa zakonskim i drugim propisima koji regulišu oblast fonda mesečnih sati i obračuna tih sati za svakog policijskog službenika.

Na kraju sastanka, od strane predstavnika poslodavca, zauzet je stav da se sva prava zaposlenih apsolutno moraju poštovati, te da će u narednom periodu svakako i ovaj novonastali problem u PU Pančevo biti rešen u obostranom interesu.

Nezavisni sindikat policije će uvek i u svakoj prilici biti na raspolaganju svim članovima i svi problemi će uvek biće rešeni sa poslodavcem u najboljem interesu.

Nezavisni sindikat policije

predsedavajući Predsedništva

Veselin Nikolić

Slične vesti

MINISTAR GAŠIĆ LIČNO SE UVERIO U STVARNO STANJE ŽANDARMERIJE!!

MINISTAR GAŠIĆ LIČNO SE UVERIO U STVARNO STANJE…

Kao rezultat intenziviranih razgovora u prethodnom periodu sa ministrom unutrašnjih poslova, gospodinom…
BRZOM I EFIKASNOM REAKCIJOM POLICIJE RAZBIJENA I UHAPŠENA GRUPA NAORUŽANIH MIGRANATA U HORGOŠU!!

BRZOM I EFIKASNOM REAKCIJOM POLICIJE RAZBIJENA I UHAPŠENA…

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, udarnih operativnih grupa iz Kikinde i Subotice, kao…
ODRŽAN MEMORIJALNI TURNIR „ČIZMADIJA JANOŠ 2022“ U SENTI

ODRŽAN MEMORIJALNI TURNIR „ČIZMADIJA JANOŠ 2022“ U SENTI

Dana 20.11.2022.godine u organizaciji Nezavisnog sindikata policije, Koordinacionog centra Kikinda, SG Senta,…