• 15 decembra, 2021
  • 495

Održan radni sastanak NSP sa predstavnicima MUP-a R Srbije

Održan radni sastanak NSP sa predstavnicima MUP-a R Srbije

Danas je u zgradi SIV 2 održan sastanak predstavnika MUP-a R. Srbije i predstavnika jedinog reprezentativnog sindikata, Nezavisnog sindikata policije. Sastanku su prisustvovali načelnik Odeljenja za zastupanje Dražen Tupajić sa saradnicima Ivanom Jovičić i Stevanom Pucar, a ispred Nezavisnog sindikata policije predsedavajući Predsedništva Veselin Nikolić, predsednik KC Pančevo Sanja Popov i potpredsednik KC Šabac Mihailo Marković.

Na navedenom sastanku su izneti problemi sa obračunom radnih časova u PU Pančevo. Istima je predočeno da se policijski službenici dovode u neravnopravan položaj time što ne dobijaju plaćeno odsustvo za verski praznik u redovne slobodne dane i u dane vikenda. Takođe predstavnici poslodavca upoznati su i sa načinom obračuna radnih sati u PU Pančevo i u druge dane plaćenog odsustva koje policijski službenici koriste u skladu sa PKU za policijske službenike. Naime, do 01.01.2021. godine u PU Pančevo nije bilo problema koji se tiču obračuna radnih časova na mesečnom nivou i isti su obračunavani u skladu sa zakonskim propisima i mišljenjem nadležnih službi MUP-a. Nakon navedenog datuma u PU Pančevo promenjen je način obračuna radnih sati na mesečnom nivou, koji je po našem mišljenju u suprotnosti sa gore navedenim propisima. Na taj način, mišljenja smo, da su pojedini policijski službenici oštećeni, te da im se od strane rukovodilaca nepravilno obračunavaju radni sati. U tom cilju su prisutni predstavnici poslodavca upoznati i sa mišljenjem MUP-a RS, Sektora za ljudske resurse, Odeljenja za plate i beneficije 08/7 broj 021-24/19 od 14.03.2019. godine, potpisano od načelnika Odeljenja Andrijane Šljivić, stav 6 navedenog mišljenja, koji glasi:
„Konačno, članom 4 Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (Sl.Glasnik RS, br.43/2001., 101/2007., 92/2011.), propisano je da zaposleni imaju pravo da ne rade u dane verskih praznika, taksativno nabrojanih u citiranom članu, pa shodno tome, ovo odsustvovanje sa rada, treba tumačiti kao plaćeno odsustvo zaposlenog, u kom slučaju se vreme provedeno na odsustvu uračunava u radno vreme za koje mu pripada naknada zarade“

i mišljenja MUP-a, Sektora za ljudske resurse 08 broj 871/2021 od 13.05.2021. godine potpisanog od strane vd pomoćnika ministra- načelnika Sektora Vladimira Ilića.

Nakon upoznavanja sa razlozima za održavanje ovog sastanka, od strane predstavnika poslodavca smo dobili informacije da oni na današnjem sastanku ne mogu doneti i upoznati NSP sa stavom i nalogom za konkretno postupanje i preduzimanje daljih koraka, ali da će se svakako u vezi navedenog obratiti i upoznati hijerarhijski više instance i svoje nadređene, te da će nas o svemu bagovremeno obaveštavati i eventualno zakazati nove sastanke, po potrebi i sa načelnikom PU Pančevo kako bi se sva prava policijskih službenika PU Pančevo poštovala u skladu sa zakonskim i drugim propisima koji regulišu oblast fonda mesečnih sati i obračuna tih sati za svakog policijskog službenika.

Na kraju sastanka, od strane predstavnika poslodavca, zauzet je stav da se sva prava zaposlenih apsolutno moraju poštovati, te da će u narednom periodu svakako i ovaj novonastali problem u PU Pančevo biti rešen u obostranom interesu.

Nezavisni sindikat policije će uvek i u svakoj prilici biti na raspolaganju svim članovima i svi problemi će uvek biće rešeni sa poslodavcem u najboljem interesu.

Nezavisni sindikat policije

predsedavajući Predsedništva

Veselin Nikolić

Slične vesti

KOD BOSANCA KAIŠ PUN HEROINA! Saobraćajci ga zaustavili zbog brzine, on bio na jakim drogama ODALA GA VELIKA NERVOZA

KOD BOSANCA KAIŠ PUN HEROINA! Saobraćajci ga zaustavili…

Saobraćajni policajci iz saobraćajne policijske stanice „Zapad“ uhapsili su juče na Novom…
Titula najposvećenijeg policijskog službenika

Titula najposvećenijeg policijskog službenika

Ministar MUP-a Republike Srbije gospodin Bratislav Gašić danas je doselio titulu najposvećenijeg…