27.11.2020

ОДГОВОР СИНДИКАТУ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

6. новембра 2015.

Број:   340-11/15,
Дана: 06.11.2015.године,
Б е о г р а д.

Председнику

Поштовани,

Сагледавајући Ваш позив за сарадњу  као и увек у жељи за борбу у интересу запослених у МУП-у, вољни смо за сваки вид сарадње и удруживања.

У том циљу ћемо се као репрезентативни синдикат одазвати позиву да се састанемо и размотримо све аспекте наше борбе.

Оно што морамо да Вам нагласимо јесте да смо управо у току социјалног дијалога у коме се већ боримо за све, али и друге циљеве које сте истакли у свом позиву око којих би се окупили за заједничку борбу за права свих запослених у МУП-у.

Синдикални поздрав.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ
Председавајући председништва
Велимир Лукић

novlogo11

Корисни линкови