28.09.2020

Број чланова

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

Одбијена предложена Уредба МУП-а о накнади превоза

21. септембра 2016.

Број: 254-09/16
Дана: 21.09.2016.године
Б е о г р а д

Министарство унутрашњих послова министру унутрашњих послова
Господину др Небојши Стефановић

ПРЕДМЕТ : Решење о образовању радне групе за израду текста уредбе којом се прописује начин остваривања право на надокнаду трошкова за долазак и одлазак са рада.
logo25
ВЕЗА: Ваш акт 01 број :7450/16-2 од дана 21.09.2016.године

Поштовани господине Министре,

У вези Вашег акта горњи број захваљујемо Вам се што сте нас Вашим решењем укључили у рад Радне групе која је данас имала и први радни састанак. Обзиром на настале околности и хитност израде правилника, ценећи Ваш захтев за што краћи рок израде уредбе извештавамо Вас да нисмо у могућности да се до сутра ујутру у 08,00 часова конкретно изјаснимо о примедбама на предложену уредбу, сем да смо против текста предложене уредбе, а да ћемо се што хитније изјаснити и доставити Вам примедбе, односно предлог Правилника.

Напомињемо да се у основи неслажемо, што смо се и раније изјаснили приликом израде Закона о полицији, са чланом 189. Који предвиђа само надокнаду трошкова на територији општине или града где запослени ради.

ПРЕДЛОГ УРЕДБЕ О ПРЕВОЗУ ПРОЧИТАЈТЕ ОВДЕ

 С поштовањем,
Независни синдикат полиције
Председавајући Председништва
Велимир Лукић

Корисни линкови