25.11.2020

Објављујемо износе јубиларних награда чија исплата почиње ове недеље

24. јула 2018.

Од петка 27. јула до уторка 31. јула исплатиће се јубиларне награде за 10, 20, 30 и 40 година рада.

1. за 10 година рада – у висини једне просечне плате исплаћене у МУП-у, у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде
Просечна плата за месец јун 2018. године у Министарству унутрашњих послова износи
64.803 динара

2. за 20 година рада – у висини једне просечне плате исплаћене у МУП-у, увећане за 20% у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде
Просечна плата за месец јун 2018. године у Министарству унутрашњих послова увећана за 20% износи 77.764 динара

3. за 30 година рада – у висини једне просечне плате исплаћене у МУП-у, увећане за 30% у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде
Просечна плата за месец јун 2018. године у Министарству унутрашњих послова увећана за 30% износи 84.244 динара

4. за 40 година рада – у висини једне просечне плате исплаћене у МУП-у, увећане за 40% у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде
Просечна плата за месец јун 2018. године у Министарству унутрашњих послова увећана за 40% износи 90.724 динара

За полицијске службенике који су право на јубиларну награду остварили у првој половини текуће године, јубиларна награда исплатиће се до краја јула а за полицијске службенике који су право на јубиларну награду остварили у другој половини текуће године, исплатиће се до краја текуће године.

Одбор за медије и маркетинг

Корисни линкови