27.11.2020

ОБЈАВЉЕН АНЕКС ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ПОЛИЦИЈСКЕ СЛУЖБЕНИКЕ

13. августа 2015.

КОНАЧНО, У “СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“, БР. 70/2015 ОД ДАНА 12.08.2015. ГОДИНЕ ЈЕ ОБЈАВЉЕН АНЕКС ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ПОЛИЦИЈСКЕ СЛУЖБЕНИКЕ. АНЕКС СТУПА НА САНГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У “СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“, ОДНОСНО ОД ДАНА 20.08.2015. ГОДИНЕ. ВЛАДА РС, ОДНОСНО МИНИСТАР УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ МУП-А СУ АНЕКС ЗАКЉУЧИЛИ ЈОШ ДАНА 17.07.2015. ГОДИНЕ

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/pages/Package.xhtml?packageId=9

novlogo11

Корисни линкови