Stavlja se van funkcije stara imejl adresa Nezavisnog sindikata policije nsp.sekretarijat@gmail.com jep je u posedu neovlašćenih lica.

Obaveštavaju se svi Koordinacioni centri da je nova imejl adresa Nezavisnog sindikata policijesekretarijat@nsp.org.rs.Jedini validni dopisi koje šalje NSP su sa nove imejl adrese.

NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJElice ovlaćeno za predstavljanje i zastupanjeSrđan Jovanović

67
image_printPrint
Share this post on: