1

Обавештење за КЦ НСП

Ставља се ван функције стара имејл адреса Независног синдиката полиције nsp.sekretarijat@gmail.com jep је у поседу неовлашћених лица.

Обавештавају се сви Координациони центри да је нова имејл адреса Независног синдиката полицијеsekretarijat@nsp.org.rs.Једини валидни дописи које шаље НСП су са нове имејл адресе.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕлице овлаћено за представљање и заступањеСрђан Јовановић