Nezavisni  sindikat policije želi da obavesti sve zaposlene u MUP-u da gospodin Željko Veselinović vrši opstrukciju rada NSP tako što uporno ne želi da prizna legitimno izabrano predsedništvo NSP na legalnoj skupštini održanoj dana 2. marta 2014. godine.

Pored više sastanaka koji smo sa njim održali isti uporno opstruiše rad novog rukovodstvo NSP. Gospodin Veselinović na sastancima sa novim rukovodstvom,  od   istih   tražio  je   mnoštvo   papira  za   formiranje  novogrukovodstva  i ako su mu svi papiri dostavljeni   nastavio Je da opstruiše rad novog rukovodstva NSP. Veselinović i dalje poziva na sastanke prethodno rukovodstvo. Ovo  što radi gospodin Veselinović je direktno mešanje u rad Sindikata koji broji 20.000 članova i mi smo prinuđeni zbog ovakvog ponašanja gospodina Veselinovića da na konferenciji za štampu kažemo šta sve radi Veselinović kako bi vršio opstrukciju rada NSP. Advokat NSP preduzeće sve neophodne mere protiv ovakvog ponašanja gos. VeselinovićaSigurni  smo  da  je  krajnji  cilj  da  se  ne  potpiše  PKU  kao  i  da  se  vrši opstrukcije rada najjačeg Sindikata kako se ne bi izdejstvovala prava za sve zaposlene u MUP-u- Sve detalje reći ćemo na konferenciji za štampu.

NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJEčlan Predsedništva Veselin Nikolić

103
image_printPrint