Svi policijski službenici koji su članovi NSP i koji su eventualno dobili neku vrstu usmenog naloga, od strane nadređenih policijskih strešina, da se izjasne “da li dana 26.09.2014. godine stupaju u štrajk i kom sindikatu pripadaju” treba da se povodom istog izjasne na sledeči način:

O stupanju u štrajk izjasniću se dana 26.09.2014. godine nakon dolaska na moje radno mesto, s tim da ističem da će izjašnjenje biti u pismenoj formi u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJE Predsedavajući Predsedništva Velimir Lukić

PDF dokument

85
image_printPrint