• 11 јула, 2017
  • 515

Напокон решена недоумица у вези евидентирања радног времена!

Напокон решена недоумица у вези евидентирања радног времена!

У нашу централу стигла је депеша начелнице Сектора за људске ресурсе Катарине Томашевић у вези правилног евидентирања радног времена ван места рада. У прилогу можете прочитати депешу у целости.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за људске ресурсе 08
број: 35  /2017
10.07.2017. године
Б е о г р а д
ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА У СЕДИШТУ МИНИСТАРСТВА – СВИМА
– Руководиоцима КООРДИНАЦИОНОЈ УПРАВИ ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
– Руководиоцу ПОЛИЦИЈСКИМ УПРАВАМА -СВИМА
– Начелницима НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ ПОЛИЦИЈСКИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ

Актом Независног синдиката полиције број: 197-07/17 од 05.07.2017. године,
Сектор за људске ресурсе обавештен је да поједине подручне полицијске управе у ситуацијама вишедневног ангажовања полицијских службеника ван места рада, ангажованим полицијским службеницима у временику рада уписују само време активно проведено на извршавању конкретних задатака (вршење обезбеђења, патролна делатност и др.), а да се исти по повратку у подручну полицијску управу имају мањи фонд часова у односу на редовни фонд часова, па се од њих захтева да недостајуће радне часове дораде до пуног фонда часова. Ова ситуација није на идентичан начин третирана од стране осталих организациони јединица, односно у осталим организационом јединицама је приликом вишедневног ангажовања у временику рада евидентирано 8 часова рада, односно 12 часова рада (у зависности од организације рада), а независно од остварених активности на терену. Члан 153. став 2. Закона о полицији („Службени гласник Републике Србије“, број 6/2016), прописује да радни дан, по правилу, траје осам часова. Радна недеља траје пе г радних дана, односно 40 часова. Имајући у впду наведено, обавештавају се све организационе јединице Мпнистарства унутрашњих послова да се у временику рада полицијским службеницима за време вишедневног ангажовања ван места рада евидентира осам часова, односно остварено радно време, а не само време проведено у току извршавања конкретног задатка (обезбеђење, патролне делатности, и друге активности), тако да исти за време наведеног ангажовања имају у временику рада уписан пун фонд часова, односно и прековремени рад ако је остварен сходно ангажовању. Такође, напомињемо да су организационе јединице Министарства дужне да се придржавају Депеше министра унутрашњих послова 01 број: 4987/2017 од 10.05.2017. године, којом је дата инструкција о организацији радног времена у Минисгарству унутрашњих послова.

ПОМОЋНИК  МИНИСТРА
НАЧЕЛHИК СЕКТОРА
Катарина Томашевић

Сличне вести

Последњи поздрав Милану Младеновићу

Последњи поздрав Милану Младеновићу

  Последњи поздрав драгом колеги и нашем дугогодишњем члану Младеновић Милану из…
ПРАВИ ХЕРОЈИ!!

ПРАВИ ХЕРОЈИ!!

Полицајци Дејан и Марко спасили живот девојци!! Припадници Интервентне патроле ПИ Кикинда…