27.11.2020

МУП: Уручене здравствене књижице запосленима

29. јуна 2017.

Помоћник министра унутрашњих послова и начелник Сектора за људске ресурсе Катарина Томашевић саопштила је да су здравствене картице уручене за око 104.000 осигураника, како запослених у Министарству унутрашњих послова, тако и чланова њихових породица.

– У току је дистрибуција око 9.000 здравствених картица које нам стижу у турнусима и које ће након сортирања по организационим целинама, бити достављене уз додатно ангажовање запослених из Одељења за зараде и бенефиције Сектора за људске ресурсе – рекла је Томашевићка.

Она је навела да је на изради још 2.016 здравствених картица које ће бити замењене потврдама од стране РФЗО-а, до коначне израде.

– Напомињемо да су сви доприноси на име здравственог осигурања уплаћени од стране Министарства унутрашњих послова и да ниједан осигураник неће остати без здравствене заштите. Такође, сви захтеви са списковима и докази о уплати за запослене у Министарству и чланове њихових породица, достављени су на време надлежним службама, са којима је Сектор за људске ресурсе у сталном контакту – рекла је Томашевићка.

Она је истакла да МУП чини све напоре да у законом предвиђеном року, свим осигураницима, омогући издавање нових здравствених картица и да је Министарство потпуно спремно да предузме све мере у случају било каквог здравственог проблема или интервенције својих осигураника.

У случају потребе, запослени се могу обратити на следеће бројеве телефона: 064/8929-326 и 064/8920-303.

Извор: Блиц

Корисни линкови