26.11.2020

Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за рад и запошљавање

13. октобра 2020.

Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за рад и запошљавање, које се односи на остваривање права и овлашћења, која су Законом о раду или општим актом прописана за представника синдиката код послодавца, од стране лица коме је престао радни однос код тог послодавца.


Корисни линкови