Na osnovu člana 23. Zakona o državnoj upravi (“ Službeni glasnik RS“. br. 79-05, 101-07 i 95-10) i člana 28.
Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organima i službama Vlade(“ Službeni glasnik RS“, 81/07 – prečišćen tekst, 69/08, 98/12 i 87/13) Opširnije..  
94
image_printPrint