18.09.2020

Број чланова

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

Међународна трибина полицијских синдиката југоисточне Европе

18. септембра 2017.

На иницијативу Македонског полицијског синдиката у Охриду је одржана међународна трибина полицијских синдиката југоисточне Европе на тему „Унапређење сарадње полицијских синдиката Балканских земаља“. Овом скупу су присуствовали и представници Независног синдиката полиције, као и генерални секретар ЦЕСП-е Герд Прием.

На трибини је констатована потреба за оснивањем асоцијације полицијских синдиката југоисточне Европе из разлога што проблеми у раду синдиката и самог положаја запослених у нашој професији на Балкану су идентични. Сарадња би се огледа у размени искустава приликом доношења правних аката, колективног договарња, солидарност међу синдикатима, међусобне потпоре на међународном плану, помоћ приликом елементарних непогода и сваку другу врсту помоћи и колегијалности.

У наредном периоду ће бити направљен иницијални акт о оснивању поменуте асоцијације који би се заснивао на аполитичности, поштовању нација и религија, колегијалности и економичности. Акт ће бити достављен свим синдикатима учесника конференције на мишљење и ради давања предлога и сугестија.

Одбор за медије и маркетинг

Корисни линкови