24.09.2020

Број чланова

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

Критеријуми за доделу новчаних честитки за децу запослених у МУП-у

28. децембра 2017.

На адресу Независног синдиката полиције данас је од министарства стигло обавештење у коме се тумаче критеријуми на основу којих се деле новогодишње честитке за децу. Наведено је да је  у Посебном колективном уговору за државне органе, у чл.45.став 1. прописано да је послодавац  дужан да обезбеди деци запосленог старости до 15 година живота поклон за Нову годину  – новчану честитку.

Из буџетских средстава за 2017. годину,на крају године, исплаћује се новогодишња честитка заправо за нову 2018 годину. Тако да из наведеног произилази да честитку за 2017. годину  (за нову 2018.годину), могу примити деца до навршених 15 година старости, јер је суштина да поклон примају деца до 15 година старости.  Зато , уколико се слажете, предлажемо да критеријум  буде следећи:

  • За нову 2018. годину – деца рођена од 01.01.2003. године до 31.12.2017.године
  • За нову 2017. годину – деца рођена од 01.01.2002. године до 31.12.2016. године
  • За нову 2016. годину – деца рођена од 01.01.2001. године до 31.12.2015. године

За нову 2015. годину – деца рођена од 01.01.2000. године до 31.12.2014. године

Корисни линкови