02.12.2020

Креће исплата јубиларних награда

23. јула 2019.

У наредним данима исплатиће се јубиларне награде. За полицијске службенике који су право на јубиларну награду остварили у првој половини текуће године, јубиларна награда исплатиће се до краја јула, а за полицијске службенике који су право на јубиларну награду остварили у другој половини текуће године, исплатиће се до краја текуће године.

Чл. 13. Посебног колективног уговора  за полицијске службенике предвиђено је да запослени имају право на јубиларну награду за непрекидан рад у Министарству унутрашњих послова и другим државним органима и то:

1.за 10 година рада – у висини једне просечне плате исплаћене у МУП-у, у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде

Просечна плата за месец јун 2018. године у Министарству унутрашњих послова износи 71.310 динара

2.за 20 година рада – у висини једне просечне плате исплаћене у МУП-у, увећане за 20% у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде

Просечна плата за месец јун 2018. године у Министарству унутрашњих послова увећана за 20% износи 85.572 динара

3.за 30 година рада – у висини једне просечне плате исплаћене у МУП-у, увећане за 30% у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде

Просечна плата за месец јун 2018. године у Министарству унутрашњих послова увећана за 30% износи 92.703 динара

4.за 40 година рада – у висини једне просечне плате исплаћене у МУП-у, увећане за 40% у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде

Просечна плата за месец јун 2018. године у Министарству унутрашњих послова увећана за 40% износи 99.834 динара.

Државним службеницима такође започиње исплата  јубиларних награда.

За оне који су ово право стекли у првих 6 месеци текуће године исплата ће бити до краја јула, а они који су ово право стекли у преосталих 6 месеци исплата ће бити крајем децембра.

У складу са чл. 46. ПКУ за државне службенике јубиларне награде износе:

1.за 10 година рада у радном односу 52.372 динара,
2.за 20 година рада у радном односу 65.465 динара,
3.за 30 година рада у радном односу 81.831 динара,
4.за 35 година рада у радном односу 102.289 динара,
5.за 40 година рада у радном односу 127.861 динара.

Одбор за медије и маркетинг

Корисни линкови