Ukupan br.članova: 29.443 aktivan br.članova: 16.163

Kolektivni ugovori

PKU za državne organe Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18), a u vezi sa članom 242....

Gde ćete na letovanje ove godine?

Preporuka