02.12.2020

Ко неће смети да штрајкује

4. маја 2018.

Нацртом новог закона штрајк није дозвољен професионалним припадницима Војске Србије, припадницима БИА, здравственим службама које пружају хитну медицинску помоћ, контроли летења, припадницима специјалних јединица полиције…

Teкст Нацрта новог закона о штрајку биће представљен на округлом столу у организацији Министарства за рад 8. маја у Новом Саду, 9. маја у Нишу и 10. маја у Београду.

Новим законом ће се прописати право запослених на штрајк, услови и начин организовања штрајка, као и права и обавезе запослених и послодаваца у току најаве и за време штрајка.

Доношење новог закона о штрајку једна је од обавеза Србије у процесу европских интеграција – да право на штрајк буде усклађено са ставовима и принципима Међународне организације рада и стандардима Европске уније.

По моделу ЕУ, штрајк може да буде ограничен само у делатностима у којима би прекид рада могао да угрози живот, здравље и безбедност становништва или дела становништва.

Један од услова је и да социјални партнери имају могућност да учествују у утврђивању минимума процеса рада у овим делатностима, као и да приоритет у решавању спорова, који су проузроковали штрајк, имају поступци мирног решавања спорова.

Извор: Политика

Корисни линкови