05.12.2020

КЦ Смедерево – Састанак правног тима у вези тужби за сменски рад

28. фебруара 2018.

У протеклој недељи правни тим КЦ Смедерево разматрао је тужбе у вези сменског рада јер више адвоката нудило да се тужи сходно постојећој правоснажној пресуди. Обзиром да је министарство послало допис управама да се прво морамо обрати њима препорука члановима синдиката је да се најпре обратите МУП-у са предлогом за вансудско поравњање јер се тиме избегава застара. Уколико министарство одбије поменуте захтеве на сваком појединцу је да донесе одлуку да ли ће поднети тужбу надлежном суду.

Председник КЦ Смедерево Бранислав Јовановић

Члановима Независног синдиката пилиције руководства КЦ Смедерево препоручује да се и пре покретања других тужби најпре обратите послодавцу са предлогом за вансудско поравњање.

Руководство КЦ Смедерево

Корисни линкови