14. septembar 2021.

Javna rasprava o Zakonu o unutrašnjim poslovima

Juče je u Nišu počela javna rasprava o Zakonu o unutrašnjim poslovima na kojoj su učestvovali predstavnici poslodavca i sindikata MUP-a. Nezavisni sindikat policije, kao jedini reprezentativni, ranije je učestvovao u radnoj grupi za izradu Zakona o policiji, kada je određene primedbe i sugestije naših predstavnika iznetih u korist zaposlenih poslodavac uvažio. Na debatama i okruglim stolovima uvažena je i primedba našeg sindikata po pitanju premeštaja zaposlenih.

Nažalost nisu uvažene naše primedbe koje se tiču termina za pokretanje disciplinskih postupaka, ali su odluku poslodavca pozdravili su drugi sindikati.

Preostala pitanja su uslovi za prekid radnog odnosa kao i pitanja naknade za dolazak i odlazak sa posla koji će verovatno biti usvojen.Deo koji se tiče pravne zaštite je definisan u zakonu, ali će se razmatrati da li će se dodatno precizirati podzakonskim aktima ili će biti definisan u samom Zakonu o policiji.Sve ostale primedbe biće dostavljene poslodavcu kao što se i ranije činilo, pisanim putem do završetka javne rasprave i slanja Predloga zakona u Skupštinu Srbije.

Na kraju napominjemo da će Nezavisni sindikat policije nastaviti da se bori za bolji položaj zaposlenih, između ostalog učešćem u radnim grupama kako bi smo ispratili sve propise.

Naredna sednica će održati sutra u Novom Sadu, a poslednja u petak u Beogradu.

3.795
image_printPrint
Share this post on: