25.11.2020

Извештај са месечног састанка Радне групе (март 2015.)

10. марта 2015.

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Дана 10.03.2015.год. са почетком у 09.00 часова у згради СИВ 1 одржан је састанак представника МУП-а са представницима Независног синдиката полиције, а тема састанка  су биле:
novlogo11

1. Да ли се најављено смањење зарада од 8% у јавном сектору односи и на Министарство унутрашњих послова?

2. Да ли министраство има у плану пензионисање запослених у току ове године по посебним условима?

3. Изношење проблема у раду криминалистичке полиције у полицијским управама и предлози за решавање истих.

4. Да ли је у плану реорганизација жандармерије и ако јесте као ће изгледати?

5. Када се очекује оснивање Сектора за људсек ресурсе и како ће се тај део реорганизације Министраства одразити на постојећи Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова у седишту министарства и на Одељења за логистику у Полицијским управама?

6. Регулисање и остваривање права на надокнаду трошкова за долазак и одлазак са рада за време коришћења плаћеног одсуства за рад у синдикату.

7. Договор о отпочињању преговора за потписивање посебног Споразума између Министарства унутрашњих послова и Независног синдиката полиције ради ближег регулисања права и обавеза како запослених тако и синдикалних активиста.

 

1. Драго Бјелица је изјавио да неће бити смањења зарада запослених у Министарсту унутрашњих послова у 2015. Години

2. Пензионисање полицијских службеника по посебним условима се разматар, али све зависи од расположивих финансијских средстава државе.

3. Донет је закључак о ХИТНОМ формирању радне групе за решавање наведених проблема, који се односи на набваку материјлно- техничких средстава и опреме за рад припадника Криминалистичке полиције.

4. Од стране команданта Жандармерија Миленка Божовића смо обавештене да ће приликом реорганизације МУП-а, бити и репрганизација жандармерије, али без значајних промена

5. У наредна два месеца ће бити формирана два сектора и то Сектор за људске ресурсе, образовање и стручно оспособљавање и Сектор финансија, заједнички послови и исхрана и смештај

6. Постигнут је договор за отпочињање преговора за закључивање посебног споразума између Независног синдиката полиције и Министартва унутрањих послова.

Независни синдикат полиције

Корисни линкови