Izveštaj sa mesečnog sastanka Radne grupe (juni 2015.)

Dana 10.06.2015.godine sa početkom u 08.00 časova u zgradi SIV 1 održan je sastanak predstavnika MUP-a sa predstavnicima Nezavisnog sindikata policije, a teme sastanka su bile:

1. Dokle se stiglo sa ujednačenim obračunom troškova dolaska i odlaska sa rada u slučaju kada zaposleni ima pun fond časova? Kako MUP refundira troškove nastale kupovinom mesečne pretplatne karte u navedenim slučajevima, ne računajući kada je prijavljeno korišćenje godišnjeg odmora? 2. Kako će se obračunavati naknada dolaska i odlaska sa rada u skladu sa čl.10. PKU za policijske službenike u slučajevima kada se ne obezbedi prevoz? 3. Kako će i kada će se početi sa obračunom viška ostvarenih radnih sati u skladu sa čl.11. st.2. PKU za policijske službenike? 4. Kako je u prethodnom periodu dogovorena nabavka odela i prateće opreme za pripadnike UKP? Potrebno je nabavkom obuhvatiti i ostale službe sa istim statusom. 5. Zašto se ne primenjuje čl.6. PKU za policijske službenike, da se policijskim službenicima omogući uvid u raspored pet dana unapred? Predlog rešenja problema bi bio prosleđivanje depeše u kojoj bi starešine obavezele da postupe sa čl.6. PKU za policijske službenike.

1. Dat je predlog za izmenu Pravilnika za nadoknadu za dolazak i odlazak sa rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koji obuhvata sve navedeno, i da će formiranjem novog sektora biti ujednačen obračun troškova u Ministarstvu. 2. Dogovoreno je da se svaki dolazak i odlazak sa rada shodno čl.10. PKU za policijske službenike, ukoliko se ne obezbedi prevoz, evidentira i plati shodno uputstvu. 3. Naloženo je Direkciji policije da izvrši analizu broja ostvarenih sati po navedenom osnovu i da se ukoliko ne postoji mogućnost da se iskoristi kao slobodni sati, iste obračunaju kao prekovremeni rad i kao takve i plate. 4. Prihvaćena je inicijativa NSP koja se tiče opremanjem svih policijskih službenika koji poslove obavljaju u civilnom odelu i da se izmeni Pravilnik o uniformama, predvide sva OSL i da je lični stav Ministra unutrašnjih poslova dr Nebojše Stefanovića, da je potrebno da se taj problem reši. Po izmeni Pravilnika o uniformama, da se obezbede sredstva iz budžeta za narednu godinu, kao bi se problem rešio. 5. Stav Direkcije policije po ovom osnovu je da je nerealno i teško ostvarljivo da se raspored rada za policijske službenike napravi unapred 5 dana, zbog specifičnosti poslova, ali da je realnije da to bude do 48 sati, što će pokušati da reše izmenom programa za izradu staničnih evidencija.

NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJE

170
image_printPrint