Izveštaj sa mesečnog sastanka Radne grupe (juli 2015.)

Dana 10.07.2015.god. sa početkom u 08.00 časova u zgradi SIV 1 održan je redovan mesečni sastanak predstavnika MUP, na čelu sa državnim sekretarom Milosavom Miličkovićem i predstavnika Nezavisnog sindikata policije na čelu sa predsedavajućim Velimirom Lukićem.U vezi Pravilnika za nadoknadu za dolazak i odlazak sa rada, dogovoreno je da se u narednom peridu dostavi detaljnije uputsvo kojim će se bliže odrediti nejasne situacije kako bi se ujednačila primena u svim policijskim upravama u pogledu jednakih prava zaposlenih.

Što se tiče člana 6 Posebnog kolektivnog ugovora, koji se odnosi na raspored rada, Nezavisni sindikat insistira na striktnoj primeni istog, odnosno da se raspored pravi na petodnevnom nivou, a samo u izuzetnim okolnostima, u skladu sa potreba službe izuzetno na 48 časova.

U vezi Zakona o policiji obavešteni smo da još uvek nema usaglašenog predloga u odnosu na javnu raspravu. Usaglašeni predlog se očekuje uskoro i biće nam dostavljen kako bi saznali šta je usvojeno od naših primedbi.

O povraćaju na rad u ministarstvo, kolega koji su oslobođeni u krivičnom ili disciplinskom postupku ili neosnovano  ostali bez posla, obavešteni smo da je za sada dvadesetak kolega u procesu prijema ,  dok se za ostale vrše provere.

Na sastanku je državni sekretar upoznat sa problemom nedosledne primene  PKU u pogledu pripravnosti, uglavnom kolega iz OKP, u pojedinim policijskim upravama. Dogovoreno je da se izvrši uvid i naloži onima koji to ne evidentiraju i ne obranučavaju  da počnu sa doslednom primenom PKU za policijske službenike.

Nezavisni sindikat policije

168
image_printPrint