Извештај са месечног састанка Радне групе (јули 2015.)

Дана 10.07.2015.год. са почетком у 08.00 часова у згради СИВ 1 одржан је редован месечни састанак представника МУП, на челу са државним секретаром Милосавом Миличковићем и представника Независног синдиката полиције на челу са председавајућим Велимиром Лукићем.У вези Правилника за надокнаду за долазак и одлазак са рада, договорено је да се у наредном периду достави детаљније упутсво којим ће се ближе одредити нејасне ситуације како би се уједначила примена у свим полицијским управама у погледу једнаких права запослених.

Што се тиче члана 6 Посебног колективног уговора, који се односи на распоред рада, Независни синдикат инсистира на стриктној примени истог, односно да се распоред прави на петодневном нивоу, а само у изузетним околностима, у складу са потреба службе изузетно на 48 часова.

У вези Закона о полицији обавештени смо да још увек нема усаглашеног предлога у односу на јавну расправу. Усаглашени предлог се очекује ускоро и биће нам достављен како би сазнали шта је усвојено од наших примедби.

О повраћају на рад у министарство, колега који су ослобођени у кривичном или дисциплинском поступку или неосновано  остали без посла, обавештени смо да је за сада двадесетак колега у процесу пријема ,  док се за остале врше провере.

На састанку је државни секретар упознат са проблемом недоследне примене  ПКУ у погледу приправности, углавном колега из ОКП, у појединим полицијским управама. Договорено је да се изврши увид и наложи онима који то не евидентирају и не обранучавају  да почну са доследном применом ПКУ за полицијске службенике.

Независни синдикат полиције

236
image_printPrint