27.11.2020

Исплата јубиларних награда

1. јула 2016.

Овим путем вас обавештавамо да се јубиларне награде исплаћују шестомесечно по чл.13. Посебног колективног уговора за полицијске службенике.

ПКУ за полицијске службенике:

Члан 13.

Запослени има право на јубиларну награду за непрекидан рад у Министарству унутрашњих послова и другим државним органима, и то:

  1. за 10 година рада – у висини једне просечне плате исплаћене у МУП-у, у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде;
  2. за 20 година рада – у висини једне просечне плате исплаћене у МУП-у, увећане за 20%, у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде;
  3. за 30 година рада – у висини једне просечне плате исплаћене у МУП-у, увећане за 30%, у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде;
  4. за 40 година рада – у висини једне просечне плате исплаћене у МУП-у, увећане за 40%, у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде.

Просечна плата, у смислу овог уговора, подразумева плату без пореза и доприноса из плате.

За полицијске службенике који су право на јубиларну награду остварили у првој половини текуће године, јубиларна награда исплатиће се до краја јула, а за полицијске службенике који су право на јубиларну награду остварили у другој половини текуће године, исплатиће се до краја текуће године.

Дакле сви који су стекли услов у првих 6 месеци ове године, односно ко има 10, 20, 30 или 40 година стажа, по информацијама од надлежних у МУП-у исплата ће бити крајем месеца после другог дела плате, односно 25. јула 2016. године.

Тренутно има 1 коментар

  1. jeremija каже:

    poštovani interesuje me da li su tacne informacije da ce jub. nagrade biti isplacene do 29 jula. ja sam 20 godina staža napunio 1 januara ove godine. Takodje me interesuje koliko se očekuje, meni je plata 55000 a zbunjuje me reč prosecna plata u mupu. pozdrav.

Нема коментара.

Корисни линкови