01.12.2020

Интерни конкурс за Жандармерију

25. јуна 2018.

Сви запослени који су заинтересовани за рад у Жандармерији обавештавамо да је МУП 22.06.2018.године свим организационим јединицама Mинистарства послао депешу број 274/18 о спровођењу Селекционог тестирања ради попуне радних места са средњом стручном спремом у Жандармерији.

Планирано је да се попуне 450 радних места и то:

  • – 150 радних места у Одреду Жандармерије у Београду,
  • – 100 радних места у Одреду Жандармерије у Новом Саду,
  • – 100 радних места у Одреду Жандармерије у Нишу,
  • – 100 радних места у Одреду Жандармерије у Краљеву.

Услови које морају испунити заослени за Селективно тестирање су следећи:

  • – да нису старији од 30 година,
  • – да имају најмање 2 године ефективног радног стажа на полицијским пословима у статусу ОСЛ,
  • – да поседују возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б“ категорије,
  • – да имају последње две године позитивне годишње оцене рада,
  • – да су на последњој провери физичке способности и гађања остварили оцену најмање „врло добар 4“.

Пријава за Селекционо тестирање подноси се организационој јединици Сектора за људске ресурсе по месту рада запосленог, на прописаном обрасцу који можете добити у својој ораганизационој јединици јер је саставни део поменуте депеше.

Уз пријаву запослени може доставити и одговарајућу документацију која показује да испуњава услове за пријаву на Селекционо тестирање.

Крајњи рок за подношење пријаве је 15.07.2018.године.

Одбор за медије и маркетинг

Корисни линкови