28.11.2020

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА ИО 10.02.2016. године.

10. фебруара 2016.

Са састанка Извршног одбора Независног синдиката полиције одржаног дана 10.02.2016. године у просторијама синдиката, на којем је једногласно усвојена следећа

О Д Л У К А

novlogo11


„На предлог Председника ИО Велимира Барбулова донет је следећи закључак и одлуке у вези новог Закона о полицији:

  • Да се Уставном суду достави питање уставности чл.172 ст.1 тч.2 а у вези чл.138 ст.1 тч.1 који се односи на услове за престанак радног односа у случају покретања кривичног поступка.
  • Да се покрене питање законитости дела Закона о полицији који се односи на надокнаду за долазак и одлазак са рада који није у складу са Законим о раду.
  • Да се покрене питање законитости и уставности чл.169 ст.2 који забрањује чланство у политичкм организацијама.
  • Да се Уредбом Владе надокнада полицијских службеника за време спречености за рад услед болести и даље исплаћује у висини од 100%, а не 85%, до утврђивања листе професионалних обољења.

Наведени предлог је једногласно усвојен.“

Наведено се даје у надлежност Председништву и правном заступнику синдиката

Председник  ИО

Велимир Барбулов

Тренутно има 1 коментар

  1. Имате од скоро пресуду из Стразбура-МИЛОЈЕВИЋ и други против Р Србије замолио бих сидникат да исту скине и прочита а из садржаја исте могу се узети секвенце и представити Уставном суду. Лјуди су то изузетно лепо образложили, наравно позитивно за нас на око двадесетак страница.

Нема коментара.

Корисни линкови