Galerija – Udruženje veterana PJP obeležilo ''30 godina postojanja PJM-PJP''