• 21 јула, 2023
  • 2887

ИЗВЕШТАЈ СА САТАНКА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ КОДЕКСА ПОЛИЦИЈСКЕ ЕТИКЕ.

ИЗВЕШТАЈ СА САТАНКА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ КОДЕКСА ПОЛИЦИЈСКЕ ЕТИКЕ.

Дана 20.07.2023 године у  просторијама СИВ 1 одржан је састанак представника Независног синдиката полиције са члановима  Раднe групe МУП-а задужене за усклађивање Кодекса полицијске етике са препорукама GRECO(Група држава Савета Европе против корупције) чији је задатак идентификација недостатака у националним законодавствима, прописима и политици, и давање препорука у циљу побољшања капацитета држава за борбу против корупције и унапређење интегритета, a у оквиру петог круга евалуације који се односи на спречавање корупције и унапређење интегритета у оквиру органа за спровођење закона/полицијских органа.

Део предлога Независног синдиката полиције је прихваћен и имплементиран у Кодекс полицијске eтике, док није прихваћен предлог да се изврши брисање члана 13.став 1. тачка 4. „Приликом коришћења друштвених мрежа, полицијски службеник не објављује текстове, коментаре, фотографије, видео или аудио снимке непримерног садржаја којима се нарушава углед Министарства“ јер није у скаладу са препорукама Greca и зато што задире у Уставом загарантовано право на слободу мишљења и изражавања. 

Такође , изнет је и став да мишљења са препорукама које доноси Комисија за полицијску етику морају бити правно обавезујући како би се постигла правна сигурност у доследну примену Кодекса полицијске етике, као и да се јачање интегритета и очување и промовисање достојанства и угледа полицијске професије неће постићи санкционисањем кроз тежу повреду дисциплинске oдговорности због понашања супротно одредбама Кодекса јер то представља понашање које нарушава углед МУП и полицијске профeсије, већ да ће се то постићи континураном едукацијом полицијских службеника и прихватањем достигнутих стандарда полицијског поступања.

Сличне вести

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ПРЕДСЕДНИШТВА НА СВЕЧАНОЈ АКАДЕМИЈИ У СОПОТУ

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ПРЕДСЕДНИШТВА НА СВЕЧАНОЈ АКАДЕМИЈИ У СОПОТУ

Дана 24.02.2024. године на позив министра унутрашњих послова Братислава Гашића, испред Независног…
Сретење-Дан државности Републике Србије

Сретење-Дан државности Републике Србије

Независни синдикат полиције својим члановима и свим запосленима у министарству жели срећан…