22.09.2020

Број чланова

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

Дописи министра Стефановића

2. јуна 2014.

Обавештавамо Вас да је у Министарству унутрашњих послова образована Радна трупа за сарадњу са синдикалним организацијама, на чијем челу је државни секретар Милосав Миличковић.
Редовни месечни састанци са синдикалним организацијама убудуће ће се одржавати сваког 10. у месецу.

nebojsa-stefanovic_1

На састанак ће бити позивани синдикати који до 5. у месецу доставе предлоге тема за разговор, као и састав својих делегација.
Састанци ће се одржавати са сваким синдикатом посебно.
О месту и времену одржавања редовних месечних састанака бићете благовремено обавештавани.
Такође, у циљу ажурирања података о синдикатима који делују у Министарству унутрашњих послова потребно је да доставите Решење о упису синдиката у Регистар, као и контакт податке (број телефона, e-mail и адресу) овлашћеног лица за заступање и представљање синдиката.

МИНИСТАР УНУТРАШЉИХ ПОСЛОВА
др Небојша Стефановић

——————————–

Обавештавамо Вас да је одлуком Владе оформљена Канцеларија за санацију штете која ће централизована пружати помоћ свим грађанима Републике Србије.

С тим у вези, обустава једнодневне зараде према списковима који су вам достављени неће се вршити 10.06.2014. године, него евентуално 25.06.2014. године, односно када се са Канцеларијом размотре модалитети пружања помоћи полицијским службеницима којима
је оштећена имовина у поплавама.

МИНИСТАР УНУТРАШЉИХ ПОСЛОВА
др Небојша Стефановић

PDF-dokument

Корисни линкови