25.11.2020

Нерадни дани за предстојеће празнике

27. децембра 2016.

Поштовани,

Поводом предстојећих Новогодишњих и Божићних празника, обавештавамо Вас о следећем:
Чланом 2а став 1. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011), прописано је да је, између осталих, државни празник Републике Србије Нова година, која се празнује 1. и 2. јануара, а чланом 4. став 1. тачка 2. истог закона да запослени имају право да не раде у дане верских празника, и то католици и припадници других хришћанских верских заједница – на први дан Божића према њиховом календару.

Чланом За наведеног закона прописано је, ако један од датума када се празнују државни празници Републике Србије падне у недел.у, не ради се првог наредног радног дана.
Имајући у виду наведено, може се закључити да се Нова година празнује 1. и 2. јануара 2017. године, односно у недељу и понедељак, а да је уторак 3. јануар 2017. године нерадан дан, а у складу са наведеном одредбом Закона о државним и другим празницима у Републици Србији.

Такође, Божић се празнује 7. јануара 2017. године (први дан Божића), у суботу, који према наведеном закону представља верски празник и нерадан дан.

Корисни линкови