29.11.2020

Допис помоћника министра

11. јула 2014.

Република Србија
Министарство унутрашњих послова Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова 06/1 број 128 /14 7. јул 2014.Београд


НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ ПОЛИЦИЈСКИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ СИНДИКАТСРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ НЕЗАВИСНИ ПОЛИЦИЈСКИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ СИНДИКАТ ВАТРОГАСАЦА СРБИЈЕ СИНДИКАТ УЈЕДИЊЕНЕ ПОЛИЦИЈЕ ЈЕДИНСТВЕНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ МУП-А СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ „НЕЗАВИСНОСТ“
СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ ИСТОЧНА СРБИЈА ГРАНАСКИ СИНДИКАТ УПРАВЕ, ПРАВОСУЂА И ПОЛИЦИЈЕ БЕОГРАДСКИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ И ПОЛИЦИЈСКИХ СТАРЕШИНА СИНДИКАТПИЛОТАПОЛИЦИЈЕ СИНИДКАТ ПОЛИЦИЈЕ „СЛОГА“
СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ, ПРАВОСУЂУ И ДРУШТВЕНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ПОЛИЦИЈСКИ СИНДИКАТ ВОЈВОДИНЕ СИНДИКАТ РАДНИКА ПОЛИЦИЈЕ МИНИСТАРСТВА АСОЦИЈАЦИЈА ПОЛИЦИЈСКИХ СИНДИКАТА СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ ДЕЖУРНЕ СЛУЖБЕ ПУ БЕОГРАД САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ СРБИЈЕ СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЖАНДАРМЕРИЈЕ

-руководиоцима –

Обавештавамо Вас да је у складу са чланом 16. Закона о буџету Републике Србије (Сл.гласник 110/13) Министарство унутрашњих послова у обавези да прекине исплату материјалне помоћи у износу од 10.000 динара својим запосленим закључно са исплатом за месец јун 2014. године која ће бити у јулу 2014. године.
Имајућу у виду ову законску обавезу као и чињеницу да се наведена помоћ исплаћује у континуитету дужи временски период, Влада је својим закључком Стр. пов. 05 број: 00-137/2014 од 26. јуна 2014. године дала сагласност на Правилник о изменама Правилника о платама запослених у Министарству унутрашњих послова, којим се свим запосленим у Министарству унутрашњих послова увећава коефицијент одговорности и сложености за 0.215.
Увећање плате по овом основу, у свом бруто износу (припадајући порез и доприноси), одговара досадашњем бруто износу материјалне помоћи (припадајући порез).
Увећање додатног коефицијента за 0.215 директно узрокује увећање основне плате за 5.651,06 динара, а који износ се сваком запосленом додатно увећава у односу на појединачно остварен минули рад.
Ово увећање, сходно наведеном, има утицај и на евентуалне додатке на плату у складу са чланом 147a Закона о полицији и увећања коефицијента до 20% у складу са Правилником о платама запослених у Министарству унутрашњих послова.
Примена наведеног почиње са исплатом јулске плате која се исплаћује у августу 2014. године.
помоћник министра начелник Сектора
Жељко Којић

PDF-dokument

Корисни линкови