9.septembar 2021.

Dopis ministru povodom najave o zdravstvenoj zaštiti zaposlenih

 

Nezavisni sindikat policije juče je uputio dopis ministru policije Aleksandru Vulinu u kome pored ostalog predlaže da svaka PU u svom sastavu ima zaposlenog doktora i medicinskog tehničara. Dopis možete pročitati u celosti u nastavku teksta.

Poštovani,

Povodom Vaše najave da će u narednom periodu, pored borbe za što bolje uslove rada zaposlenih, posebna pažnja biti posvećena i dodatnoj specifičnoj zdravstvenoj zaštiti zaposlenih i održanog neformalnog sastanka predstavnika NSP sa dr Slađanom Antonijević, a u cilju podizanja specifične zdravstvene zaštite zaposlenih na viši nivo, borbe za bolje uslove rada i životni standard zaposlenih u Ministarstvu, Nezavisni sindikat policije  upućuje sledeću:

INICIJATIVU

Da u skladu sa potrebom svih Policijskih uprava, da u svom sastavu imaju i zaposlenog doktorai medicinskog tehničara iz opravdanih razloga, koji se tiču potrebe fizičke obuke, izvođenja gađanja, izvođenja raznih oblika nastave, obavljanja pojedinih redovnih zadataka i dr. koje itekako zahtevaju prisustvo lekara, a koje su u dosadašnjem periodu rukovodioci na razne načine angažovali preko viših instanci MUP-a ili iz civilnog sektora, razmotre mogućnost popune svih ovih radnih mesta u svim organizacionim jedinicama koje imaju opravdane razloge, pre svega u sedištima Policijskih uprava, čime bi se dao značajan doprinos i dodatno unapredila zdravstvena zaštita zaposlenih, pre svega u preventivnom, čime bi se dodatno ojačali kapaciteti Ministarstva ulaganjem u ljudske resurse, a ujedno smanjili i troškovi u budžetu.

Takođe, pored navedenog prepoznat je i problem odliva kadrova u ovoj struci iz MUP-a, s obzirom na stručnost i pre svega ne tako velika primanja, ovi kadrovi su jako interesantni drugim zdravstvenim ustanovama kako državnim tako i privatnim klinikama, koje sa jačim i povoljnijim finansijskim ponudama privlače radnike iz ove struke iz redova MUP-a i isti napuštaju naše redove.

U skladu sa tim Nezavisni sindikat policije daje predlog poslodavcu, da u cilju iznalaženja rešenja ovog problemarazmotri i iznađe mogućnost,da u cilju zadržavanja postojećih kadrova u ovoj struci, razmotri mogućnost dodatnog pobošljanja finansijskih uslova te kategorije zaposlenih, kroz eventualno povećanje koeficijenta plate ili na drugi način, a sve u cilju stvaranja stručnih kadrova, poboljšanja zdravstvene zaštite zaposlenih, brige o kadrovima i unapređenju samog Ministarstva unutrašnjih poslova.

S poštovanjem,

Predsedavajući Predsedništva
Veselin Nikolić

6.369
image_printPrint
Share this post on: