• 10 avgusta, 2021
  • 122

Dopis direktoru policije u vezi angažovanja saobraćajne policije

Dopis direktoru policije u vezi angažovanja saobraćajne policije

Broj: 158-08/21
Dana: 10.08.2021.godine
B e o g r a d

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
DIREKCIJA POLICIJE
DIREKTORU
G-din Vladimiru Rebiću

Poštovani direktore policije,

Prema saznanjima Nezavisnog sindikata policije sa terena na teritoriji cele Srbije, Uprava saobraćajne policije u periodu od 09.08.2021.-16.08.2021.godine sprovodi međunarodnu akciju kontrole učesnika u saobraćaju, sa akcentom na pojačanu kontrolu brzine kretanja učesnika u saobraćaju pod nazivom „Roadpol“.
S obzirom, da se akcija sprovodi sedam dana uzastopno, a da smo svedoci ekstremno visokih temperatura i teških vremenskih uslova za sve policijske službenike koji su učesnici u akciji, molimo Vas da u cilju zaštite zdravlja i bezbednosti policijskih službenika dodatno naložite rukovodiocima da rad policijskih službenika u toku trajanja same akcije prilagode radu na ekstremno visokim temperaturama vodeći dodatno računa o zdravlju i bezbednosti istih, ali i zakonitom i pravilnom obavljanju policijskih poslova u okviru akcije, gde je po potrebi i mogućnostima potrebno skratiti radno vreme, vreme trajanja smena, češće rotiranje ljudstva i dr.

Takođe Vas molimo, da dodatno pažnju obratite na organizacione jedinice koji imaju manjak ljudstva-saobraćajnih policajaca čije je prisustvo neophodno u smislu angažovanja tokom akcije, kako bi bilo izbegnuto svakodnevno angažovanje istih policijskih službenika za vreme trajanja akcije, a uzimajući u obzir propise koji regulišu pitanja radnog vremena, kao i dnevnog i nedeljnog odmora, a pre svega sve u cilju zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih.

S poštovanjem.

NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJE
Predsedavajući Predsedništva
Veselin Nikolić

Slične vesti

Objavljen konkurs za upis na Kriminalističko-policijsku akademiju

Objavljen konkurs za upis na Kriminalističko-policijsku akademiju

Konkurs za upis na Kriminalističko-policijsku akademiju :https://www.kpu.edu.rs/cms/upis/drugi-stepen/7695-2022  https://www.kpu.edu.rs/cms/upis/doktorske-studije/7696-2022-2023
Sportske igre u mestu Rimske Toplice i Radeče

Sportske igre u mestu Rimske Toplice i Radeče

U periodu od 15.09. do 17.09.2022.godine u organizaciji Policijskog sindikata Slovenije održane…
Uspeh na Tribalion trci na Zlatiboru

Uspeh na Tribalion trci na Zlatiboru

U subotu 17.09.2022. godine na Torniku na Zlatiboru, održan je 8. Tribalion,…