29.11.2020

Допис Бироу за информације од јавног значаја

18. јуна 2014.

Поводом последњих јавних наступа председника Владе Републике Србије, господина Александра Вучића конкретно од 15.05.2014. године у којима исти наводи да 760 синдикалних активиста унутар Министарства унутрашњих послова Р. Србије има плаћено одсуство и да фактички исти не обављају никакву делатност, захтевамо и молимо Биро за информације од јавног значаја да достави Независном синдикату полиције следеће информације:

nsp_logo_b

1. Списак свих полицијских службеника њих 760 са подацима да ли користе и у ком обиму право на плаћено одсуство ради обављања синдикалних активности.
2. Податке о синдикалним активистима Независног синдиката полиције који са
горе наведеног с.писка кор.исте право на плаћено одсуство као и износ накнаде зараде КОЈУ остварују.
З. Податке о синдикалним активистима осталих Синдиката на нивоу МУП-а
КОЈИ са горе наведеног .списка ко. ристе право на плаћено одсуство као и износ накнаде зараде КОЈУ остварују.

Предње наведено је неопходно како би Независни синдикат полиције заштитио радно правни статус свој их синдикалних активиста и истовремено се дошло до утврђивања тачног чињеничног стања у погледу навода председника Владе Републике Србије.

председавајући Председништва
Велимир Лукић

PDF-dokument

Корисни линкови