Синдикат

ПРАВИЛНИК О РАДУ ХУМАНИТАРНОГ ФОНДА

22. фебруара 2018.

„24. јул“ I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  Члан 1. Овим правилником се ближе уређује начин рада Хуманитарног фонда „24. јул“ у даљем тексту (Фонд), као и остваривање права и начина исплате солидарне помоћи,основа и мерила за утврђивање солидарне помоћи члановима  Независног синдиката полиције у даљем тексту (синдикат).  Члан 2. Хуманитарни фонд „24. јул“ делује у оквиру Независног  […]

Опширније

СТАТУТ НЕЗАВИСНОГ СИНДИКАТА ПОЛИЦИЈЕ

21. фебруара 2015.

  I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Статутом Независног синдиката полиције (у даљем тексту Синдикат), уређују се:   циљеви и начела организовања Синдиката, као и начини њиховог остваривања; представљање и заступање; јавне ознаке и седиште; стицање својства члана, услови и начин учлањивања, права, обавезе и одговорност чланова; пуноважност одлучивања; губитак својства члана; организација и органи Синдиката […]

Опширније