Тумачења

Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за рад и запошљавање

13. октобра 2020.

Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за рад и запошљавање, које се односи на остваривање права и овлашћења, која су Законом о раду или општим актом прописана за представника синдиката код послодавца, од стране лица коме је престао радни однос код тог послодавца.

Опширније

Депеша Сектора за људске ресурсе у вези радног времена за време државног и верског празника

8. јуна 2020.

Сектор за људске ресурсе послао је депешу нашем синдикату 08  број 15/2020 од 05.06.2020. године, која се односи на организацију радног времена за време државног и верског празника. Документ можете прочитати у наставку текста.

Опширније

Тумачења у вези права на коришћење плаћеног одсуства

21. фебруара 2020.

На адресу Независног синдиката полиције стигао је одговор Сектора за људске ресурсе на наш захтев у коме смо тражили смернице у вези права на коришћење плаћеног одсуства. Допис СЉР допис можете прочитати у наставку текста.

Опширније

Препоруке и закључци са састанка комисије за праћење ПКУ

30. јануара 2020.

Комисија за праћење Посебног колективног уговора за полицијске службенике, образована Решењем Кабинета министра 01 број: 1 1867/19-3 од 03.12.2019. године је на седници одржаној 18.12.2019. године, у згради „Палата Србија“, са почетком у 10,00 часова, поступајући по захтеву Независног синдиката полиције од 11.10.2019. године, за тумачењем и пременом одредби из чл. 9 и чл. 20. […]

Опширније

Тумачење и повољности појединих одредби новог ПКУ за полицијске службенике ПРОЧИТАЈТЕ КОЈЕ ТО БРОЈНЕ НОВИНЕ ОВАЈ ПКУ ЧИНЕ БОЉИМ ОД ПРЕТХОДНИХ!

4. септембра 2019.

У просторијама Министарства унутрашњих послова дана 29. августа 2019 године, потписан је Посебан колективни уговор за полицијске службенике који је резултат колективног преговарања представника Владе и репрезентативног синдиката у Министарству унутрашњих послова (образована је Посебна радна група за учешће у преговорима за закључење Посебног колективног уговора за полицијске службенике). Наиме, Решењем министра унутрашњих послова Број: […]

Опширније

Тумачење у вези плаћања накнаде за празнике

7. децембра 2018.

На адресу Независног сидниката полиције стигао је одговор у вези плаћања за време празника. Опширније о томе у линку.  

Опширније

Тумачење сменског рада

10. јануара 2018.

Због повремених недоумица у вези сменског рада објављујемо депешу МУП-а у којој се наводи дефиниција и услови под којима се остварује право на ову ставку. Депешу објављујемо у целости и можете је прочитати овде на сајту.

Опширније

Празновање Дана примирја у Првом светском рату

11. новембра 2017.

На адресу Независног синдиката полиције стигао је Допис Сектора за људске ресурсе у вези предстојећег празника Дан примирја у 1. светском рату. Пошто празник пада у суботу (11. новембра) празновање се не преноси на први нерадни дан.

Опширније

Напокон решена недоумица у вези евидентирања радног времена!

11. јула 2017.

У нашу централу стигла је депеша начелнице Сектора за људске ресурсе Катарине Томашевић у вези правилног евидентирања радног времена ван места рада. У прилогу можете прочитати депешу у целости. Република Србија Република Србија МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА Сектор за људске ресурсе 08 број: 35  /201710.07.2017. године Б е о г р а д ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА У […]

Опширније