14.septembar 2021.

ASTRA: MUP podneo 12 prijava za trgovinu ljudima u prvoj polovini 2021. godine

Službenici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) podneli su u prvoj polovini ove godine 12 krivičnih prijava za krivično delo trgovina ljudima, kojima je obuhvaćen 21 počinilac i 29 žrtava, i svi su državljani Srbije.

Ovo su podaci objavljeni u 60. broju E-biltena organizacije ASTRA o najvažnijim aktivnostima, koje su u periodu januar-jun 2021. godine preduzeli vladini i nevladini akteri u Srbiji u cilju suzbijanja, prevencije i kažnjavanja trgovine ljudima.

Kako se ukazuje, prema podacima MUP-a, od ukupnog broja žrtava u 2021. godini – 23 osobe su ženskog pola, šest muškog, a pet lica je maloletno.

“Još je dominantna unutrašnja trgovina ljudima, kojom su najčešće državljani Srbije izloženi različitim vrstama eksploatacije, među kojima preovladava seksualna. Pored seksualne eksploatacije prisutna je prinuda na prosjačenje, radna eksploatacija i višestruka eksploatacija”, navodi se u biltenu ASTRE u delu o aktivnostima MUP-a.

U biltenu se, između ostalog, navodi da je Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima u prvoj polovini 2021. godine identifikovao 26 žrtava trgovine ljudima. Od toga 21 je ženskog pola, a pet muškog.

Među identifikovanim žrtvama šestoro je dece, i sve su devojčice.

I u Centru ističu da je dominantan oblik eksploatacije seksualna eksploatacija, kojoj je bilo podvrgnuto 15 osoba – 13 žena i dva muškarca.

Što se ostalih vidova trgovine ljudima tiče, pored seksualne, zastupljene su i radna eksploatacija, višestruka, prinuda na prosjačenje, prinuda na brak i prinuda na vršenje krivičnih dela.

U ASTRINOM biltenu se ističe da je prihvatilište za žrtve trgovine ljudima, kao posebna organizaciona jedinica u sklopu Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima i dalje van funkcije, ali da su od nadležnih u Centru stigle najave da će prihvatilište uskoro ponovo početi sa radom.

Nakon naglog rasta broja poziva i broja terenskih akcija u 2020. tokom pandemije COVID-19 i vanrednog stanja (porast broja poziva preko 63 odsto i porast broja terenskih akcija za 136 odsto), u prvoj polovini ove godine, ASTRIN Tim za podršku žrtvama nastavio je da radi uobičajenim intenzitetom.

U prvih šest meseci realizovan je 2.361 poziv.

Inače, SOS linija organizacije ASTRA od početka funkcionisanja do danas beleži čak 48.920 poziva, na osnovu kojih je identifikovano i pomognuto 546 žrtava – 441 žena i 105 muškaraca.

Među tih 546 žrtava našlo se i 173 dece. Većina žrtava su državljanke/ni Srbije – njih 418.

ASTRA je organizacija posvećena iskorenjivanju svih oblika eksploatacije i trgovine ljudima, posebno ženama i decom, kao i pružanju podrške u potrazi za nestalom decom.

Izvor: Danas.rs

402
image_printPrint
Share this post on: