Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.187

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

Извештај са месечног састанка Радне групе (април 2016.)

Дана 11.04.2016. године,  са почетком у 08.00 часова у просторијама МУП-а (сала Мост) одржан је редовни месечни састанак Радне групе министарства и представника Независног синдиката полиције кога су представљали Председавајући Председништва Велимир Лукић,  члан Председништва Марковић Милан, члан Председништва Миомир Војиновић novlogo11 Састанак је отворио државни Секретар за сарадњу са синдикатима господин Милосав Миличковић, који је поздравио присутне и отпочео састанак,

  1. На прво питање зашто Дирекција полиције и сектори за редовна месечна извештавања постављају фиксне и кратке рокове у односу на извештајни период, нпр. сада је то 2. у месецу, а до скоро је био 5. у месецу. Такав начин извештавања, сем што не узима у обзир да умањује оперативност организационих јединица, изискује и повећано ангажовање запослених ван радног времена и нерадним данима, што изискује увећане материјалне трошкове због нередовности у раду, јер инструктивне депеше не узимају у обзир дане у недељи, као ни државне и верске празнике. Сматрамо да би одговорно планирање активности заполених, по питању људских ресурса и узимањем у обзир и финансијски ефекат, изискивало мање трошкове, у односу на садашње, јер се овако непотребно поскупљује рад запослених у већ овако скромном буџету министарства.

Помоћник директора господин Живковић је истакао да постоје акције трајног карактера  које су условљене са датумом извештавања и да није упознат са другим активностима везани за извештавање. Дат је предлог од стране господина Жељка Веселиновића да се у инструктивним депешама  дају извештајни рокови који падају у радне дане а  избегавају  дане викенда и празника.

  1. На друго питање докле се стигло са унапређењем и прилагођавањем природи полицијског посла листе професионалних обољења.

У одговору је господин Цветковић Драган истакао да је ступио у контакт са комисијом Фонда ПИО где је добио одговор да је листа сачињена још 2003.године и да та листа препознаје 56 болести и која је закључана. Такође је покушао да добије мишљење од професора медицинског факултета др Петра Булата али процедура је веома сложена и компликована. Један од предлога је да се усвоји листа професионалног обољења ЕУ коју сачињава 62 болести и 47 на које се сумња да су професионална обољења. Председавајући Председништва Велимир Лукић инсистирао је  да болести које произађу из рада и везани су са радом морају бити плаћени 100% . Договорено је да се иде на измену члана Закона о полицији који дефинише боловање где ће болести  произашле из рада и у вези са радом бити плаћене 100%.

  1. На треће питање који су послови које могу да обављају полицијски службеници који су ограничено способни, или трајно неспособни (шифра Ф)?

Уочено је да се у Регионалном центру граничне полиције према Црној Гори СГП Тутин на дужност упућују полицијски службеници којима је након прегледа од стране стручне лекарске комисије МУП-а потврђена шифра Ф. Поменуте колеге се редовним распоредом рада упућују у патролну делатност у зону граничног режима. Да ли наведени полицијски службеници могу примењивати полицијска овлашћења према прекршиоцима граничног режима?

Покушали смо добити одговор од стране начелника Регионалног центра који нас је известио да нема никакве препоруке Управе граничне полиције у вези ослобађања од појединих активности колега којима је због обољења одузето ватрено оружје.

У одговору су господин Драган Цветковић и секретар МУП-а  Милорад Тодоровић консултовали господина др Грабежа који је изнео мишљење да постоје само две врсте оцена и то способан и неспособан. Код оцене неспособан по правилу би требало да се донесе ново решење. У циљу заштите запослених и због специфичности посла уведена је и трећа категорија оцене ограничено способан. Ограничење у раду одређује ординирајући лекар на основу установљене дијагнозе.Уведен је и контролни преглед који може укинути ова ограничења која нису трајног карактера.

  • На четврто питање докле се стигло са израдом Правилика о униформама и обележјима припадника МУП-а, а самим тим и дуго очекиваног опремања неуниформисаних овлашћених службених лица, с обзиром да до сада није опремана, а свакодневно је ангажована на терену.

Договорено је да већ постојећа комисија убрза рад како би се донео Правилник о униформама и опреми како би се извршила набавка униформе за полицију и опреме за оперативни састав криминалистичке полиције.

  1. На пето питање да ли постоји могућност да се и даље свршени студенти ВШУП, ПА и КПА запосле на радним местима полицајаца - позорника, што је у потпуности у складу са ЗОП у делу који се односи на каријерно напредовање.

           Добили смо одговор да нема законских сметњи и да Закон о полицији предвиђа ту могућност. Интензивно се ради на проектовању динамике запошљавања у 2016/2017 години и где за њих конкурс није обавезан јер су потписали уговор са МУП.

  1. На шесто питање у вези обезбеђивање адекватних услова рада Речне полиције у ПУ Смедерево.

У одговору господина  Живковића и Јоксимовића исти су изјавили да су упознати са веома лошим условима рада Речне полиције у Смедереву и да се ради на решавању проблема тако што ће се из постојећих објеката који се налазе у непосредној близини, извршити адаптација истих и прилагодити намени речне полиције.

  1. На седмо питање због чега се распоред рада и даље прави на 24 сата, а не на основу      ПКУ за полицијске   службенике на пет дана или у изузетним ситуацијама на 48 сати?

Представници комисије су тражили да се доставе конкретни примери где се не поштује ПКУ за полицијске службенике у овом делу како би се предузеле адекватне мере према руководиоцима.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ Председавајући Председништва Велимир Лукић

1634