Od /        Generalni sekretar CESP – e .EU Za  /        CESP-a – NSP –SEKRETARIJAT Datum/   30.12,2014. god. Vreme 10.18 Prioritet / Najviši

Drage kolege , U prilogu vam dostavljamo odgovor koji smo danas primili redovnom poštom od komesara Avropulosa, a u vezi sa procesom proširivanja. Mi nastavljamo sa praćenjem vaše situacije. Asistent Brižit Frakon P/O  Žerar Greneron Generalni sekretar CESP-e Prilog/ Evropska komisija Šef Kabineta gosp. Dimitris Avramopulos Komesar za migracije , domaće poslove i građanstvo   Dragi  gosp. Greneron, U ime komesara Avramopolusa  želim da vam se zahvalim na vašem pismu , a u vezi sa uvežbanjem i sprovođenjem  kolektivnih prava Nezavisnog sindikata policije i vlasti Srbije.Pismo sam prosledila Kabinetu komesara Hana , odgovornog za područje proširenja koji će na pismo i odgovoriti. U okviru politike proširenja, Komisija je pažljivo pratila implementaciju krucijalnih reformi u Srbiji i nastaviće da je vrednuje ako politička, socijalna i ekonomska prava budu i dalje  ispoštovana u praksi. Komisija posebno pridaje veliki značaj unapređenju Srpskih policijskih snaga i njihovoj daljoj profesionalizaciji , s posebnim osvrtom na što efikasnijoj borbi protiv pretnji i organizovanog kriminala. Komisija veruje da će novi pristup  procesu pregovaranja koji naglašava poštovanje pravne regulative  Poglavlja 23. Pravo i osnovna prava i  24. Pravda , sloboda i bezbednost predstavljati važno sredstvo koje će doprineti  neophodnim strukturalnim promenama.   Diana Šmit

97
image_printPrint
Share this post on: