Nezavisni sindikat policije obaveštava svoje članove i javnost da je Posebna radna grupa za učešće u pregovorima sa sindikalnim organizacijama,

radi zaključivanja kolektivnog ugovora za policijske službenike na čijem čiji je rukovodilac g-din Željko Veselinović svojim rešenjem 06/1 br. 815/14 od 02.04.2014 godine, a na osnovu akta Sektora finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova MUP-a R. Srbije broj 06/3 broj 2559/14 od dana 31.03.2014 godine, utvrdila je da je novi predsedavajući Predsedništva NSP -a g-din Velimir Lukić kao i da su novi članovi statutarnih tela odnosno organa, lica koja su izabrana od strane novog rukovodstva NSP-a.

Takođe je gore navedena Radna grupa utvrdila tačkom 7 predmetnog akta, da je legitimna strana za potpis Sporazuma o produženju važnosti PKU kao i za proces kolektivnog pregovaranja novo rukovodstvo NSP -a

Dana 03.04.2014 godine, članovi predsedništva Nikolić Veselin, Vojinović Miomir i Stojanović Darko obavili su razgovor sa g-dinom Željkom Veselinovićem u svojstvu rukovodioca grupe za kolektivno pregovaranje i ukazali mu na novonastale probleme oko primene PKU, pozivajući se da je na sednici Vlade R. Srbije data saglasnost za potpisivanje Aneksa ugovora za produženje važenja aktuelnog PKU na narednih šest meseci, nakon čega je g- din Željko Veselinović obavestio Načelnika Sektora za ljudske resurse g-đu Gordanu Jeković daje dužna da postupi u svemu po gore navedenom.

Imajući u vidu gore navedeno zahvaljujemo se rukovodiocu Radne grupe g-dinu Željku Veselinoviću na sagledavanju celokupne situacije u NSP i pronalaženju odgovarajućeg rešenja koje je omogućilo dalje redovno vođenje kolektivnog pregovaranja i dalju primenu prinadležnosti koje proistuču iz primene PKU-a.

NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJE predsedavajući Predsedništva Velimir Lukić

78
image_printPrint
Share this post on: