22.05.2018

Broj članova

Broj članova NSP 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
DOBRODOŠLI NA SAJT NEZAVISNOG SINDIKATA POLICIJE

Uredba o ocenjivanju u MUP-u stupa na snagu 14. marta

9. marta 2017.

Vlada Srbije donela je uredbu o ocenjivanju policajaca i svih ostalih zaposlenih u MUP, koje će biti osnov za praćenje i unapređenje rezultata rada, karijerni razvoj i napredovanje, objavljeno je u „Službenom glasniku“.

Postupak ocenjivanja će, kako je predviđeno, biti javan, nezavisan i nepristrasan, a rezultati poverljivi.

Ocena po isteku ciklusa ocenjivanja mora biti data u roku od 30 dana od dana završetka ciklusa za ocenjivanje, a zaključna godišnja ocena rada najkasnije do 1. februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Ocenjivanje rada zaposlenog obavlja neposredni rukovodilac, a kontrolu ocene neposredni rukovodilac ocenjivača – kontrolor.
Ako se kontrolor ne slaže sa ocenom ocenjivača, ocenu daje kontrolor.

Merila za ocenjivanje su bazične kompetencije i rezultati rada, a koristi se ukupno deset merila: šest bazičnih kompetencija i četiri merila rezultata rada.

Svako merilo se ocenjuje primenom četvorostepene bodovne skale, i to: jedan bod – „neprihvatljivo“, dva boda – „potrebno je unapređenje“, tri boda – „ispunjava očekivanje“ i četiri boda – „značajno prevazilazi očekivanje“.

Ukupan broj bodova predstavlja zbir ostvarenih bodova po svakom pojedinačnom merilu, a raspon ostvarenih bodova opredeljuje ukupnu ocenu rada zaposlenog na kraju svakog ciklusa ocenjivanja.

Zaposleni koji ima od 0 – 2,0 boda dobija ocenu „nedovoljan – 1“, od 2,1 – 2,5 boda „dovoljan – 2“, od 2,6 – 3,0 boda „dobar – 3“, od 3,1 – 3,5 boda „ističe se – 4“ i od 3,6 – 4,0 boda „naročito se ističe – 5“.

Uredba predviđa da zaposleni koji nije zadovoljan zaključnom godišnjom ocenom rada može podneti zahtev za preispitivanje, u roku od osam dana od dana dostavljanja obrasca zaključne ocene rada.

Vlada je Uredbu o ocenjivanju zaposlenih u MUP donela na sednici 3. marta, a stupiće na snagu 14. marta.

Izvor: RTS

Trenutno ima 2 komentara

 1. Ljubomir kaže:

  Interesuje me da li je moguć prigovor ili žalba (i na koji način ) na ocenu za 2016. godine, obzirnom da se upravo sada vrši ažuriranje ocena ali na po starom.
  Ako je prigovor moguć, kome se upućuje i u kom roku…
  Hvala!

  1. administrator kaže:

   na godišnju ocenu imate pravo da uložite prigovor svom starešini u roku od osam dana od dana kad ste potpisali rešenje o godišnjoj oceni

Nema komentara.

Korisni linkovi