21.11.2019

Broj članova

Broj članova NSP 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Specijalističke strukovne studije

24. novembra 2014.

Forenzika

Specijalističke strukovne studije Forenzika
iz forenzičke fizičke hemije i menadžmenta forenzike
na Fakultetu za fizičku hemiju i Fakultetu bezbednosti

Plan organizacije i izvođenja nastave na specijalističkim strukovnim studijama – Studije bezbednosnog menadžmenta i Studije Forenzike u školskoj 2013/2014. godini (PDF file, 153KB)

Specijalističke strukovne studije (studijski program) Forenzika su uređene Statutom Fakulteta za fizičku hemiju i Statutom Fakulteta bezbednosti kao zajedničke strukovne studije sa dva modula: 1. modul studija koji se ostvaruje na Fakultetu za fizičku hemiju i 2. modul koji se ostvaruje na Fakultetu bezbednosti.

Specijalističke strukovne studije Forenzika imaju za cilj osposobljavanje kadrova za obavljanje specijalitičkih poslova i zadataka u službama i institucijama bezbednosti i zaštite iz oblasti forenzičke fizičke hemije i menadžmenta u oblasti forenzike.

Po završetku specijalističkih strukovnih studija Forenzika stiče se zvanje Specijalista strukovnih studija Forenzika. Dodatak, odnosno opis diplome sadrži navode o završenim modulima i predmetima modula, kao i zvanje u skladu sa izabranim modulom.

Specijalističke strukovne studije Forenzika sadrže sve elemente koji su utvrđeni Zakonom i Statutom Fakulteta za fizičku hemiju i Statutom Fakulteta bezbednosti. Traju godinu dana (dva semestra) u minimalnom obimu od 60 ESPB. Studije sadrže 4 (četiri) predmeta, 3 (tri) obavezna i 1 (jedan) izborni, kao i specijalistički rad.

Specijalističke strukovne studije Forenzika su viši stupanj obrazovanja u odnosu na obrazovanje stečeno tokom osnovnih studija. One se nastavljaju na osnovne studije Fakulteta za fizičku hemiju, odnosno Fakulteta bezbednosti, ili njima strodnih fakulteta. U slučajevima da student sa ovih ili strodnih fakulteta, koji je završio osnovne studije, a nema stečena znanja potrebna za Specijalističke strukovne studija Forenzika, na iste se upisuje u skladu sa Statutom Fakulteta za fizičku hemiju i Statutom Fakulteta bezbednosti.

Finansiranje Specijalističkih studija Forenzika obezbeđuju studenti ili organizacije koje su ih na iste uputili. Cenu Studija predlaže Nastavno-naučno veće matičnog fakulteta na kome se studije izvode, a utvrđuje ih Savet nadležnog fakulteta.
Tabela: Specijalističkih strukovnih studija Forenzika, Modul 1.

Upis na Fakultetu za fizičku hemiju

Raspored predmeta i specijalističkog rada po semestrima

šifra naziv predmeta semestar status časovi aktivne nastave
predavanja/vežbe/DON
ESPB
1. Pravni osnovi forenzike (FB) 1 obavezni 2 / 2 / 6 8
2. Uvod u forenziku (FFH) 1 obavezni 2 / 2 / 6 8
3. Forenzička fizičkohemijska analiza (FFH) 2 obavezni 2 / 2 / 6 8
4. DNK analiza (FFH) 2 izborni 2 / 2 / 6 8
5. Dokumentna tehnika (FFH) 2 izborni 2 / 2 / 6 8
6. Kriminalistička metodika (FB) 2 izborni 2 / 2 / 6 8
časova obavezne aktivne nastave po predmetu: 60

šifra naziv semestar status časovi aktivnosti
6. Specijalistički rad (FFH) 1,2 obavezni 28 28
Tabela: Specijalističkih strukovnih studija Forenzika, Modul 2.

Upis na Fakultetu bezbednosti

Raspored predmeta i specijalističkog rada po semestrima

šifra naziv predmeta semestar status časovi aktivne nastave
predavanja/vežbe/DON
ESPB
1. Pravni osnovi forenzike (FB) 1 obavezni 2 / 2 / 6 8
2. Kriminalističko-forenzička obrada lica mesta (FB) 1 obavezni 2 / 2 / 6 8
3. Osnovi forenzičke fizičkohemijske analize (FFH) 2 obavezni 2 / 2 / 6 8
4. DNK analiza (FFH) 2 izborni 2 / 2 / 6 8
5. Dokumentna tehnika (FFH) 2 izborni 2 / 2 / 6 8
6. Kriminalistička metodika (FB) 2 izborni 2 / 2 / 6 8
časova obavezne aktivne nastave po predmetu: 60

šifra naziv semestar status časovi aktivnosti
6. Specijalistički rad (FFH) 1,2 obavezni 28 28

Trenutno ima 41 komentara

 1. DEJAN kaže:

  Upravo zbog toga smo tu gde jesmo, jer su nam rukovodioci vaspitačice i menadžeri, a ljudi sa stručnim policijskim školama pozornici.

  1. Socca kaže:

   Poštovani kolega, nisam mogao da odolim tvom komentaru, pa te molim da prokomentarišeš sledeće. Naime, pronašao sam sebe u tvom komentaru. Završio sam 4 godine SŠUP-a u Sremskoj Kamenici, počeo sam kao pozornik, prošao gotovo sve policijske poslove, radio u krim. operativi, trenutno pomoćnik komandira PI, 3 puta sam nagrađivan povodom Dana Ministarstva, Slave i Dana policije, u međuvremenu sam završio specijalističke strukovne studije – specijalista menadžer u saobraćaju 240 ESPB. Da li po tebi zbog toga nisam dovoljno stručan da bih bio starešina?

 2. gorcilo kaže:

  Odlicno rečeno Dejane

 3. zoran kaže:

  Tu se radi o cistoj diskriminaciji pol. sluzbenika koji imaju zavrsene specijalisticke strukovne studije, u odnosu na pol .sluzbenike koji imaju zavrsene osnovne akademske studije. Da bi svima bilo jasnije od 2005. godine ne postoji 6 i 7 stepen strucne spreme vec su uvedeni 1,2 i 3 stepen Visokog obrazovanja. Strukovni specijalisti spadaju u 2 stepen tj. u vecem su rangu u odnosu na lica koja zavrse fakultet u trajanju od cetiri godine jer su oni 1.stepen, dok je najvisi 3 stepen- doktorat. MUP time krsi zakon o visokom obrazovanju i zakon o drzavnim sluzbenicima jer od 2005. godine nije uskladio svoja podzakonska akta sa tim zakonima i pokusava da izjednaci osnovne akademske studije, koje su 1. stepen i specijalisticke strukovne studije koje su 2., visi stepen obrazovanja jer se radi o postdiplomskim studijama. Tako u novom Zakonu o unutrasnjim poslovima predvidjaju da specijalisticke strukovne studije maksimalno marginalizuju tako sto ce npr. pol.sluzbenik koji ima zavrsene te studije moci da napreduje u Policijskoj stanici najvise do ranga pom. komandira. MUP treba da predvidi u zakonu da je za radno mesto potrebno imati 1, 2 ili 3 stepen obrazovanja a ne da to bude uslovljeno bodovima koji ne bi smeli da budu uslov za radno mesto.

 4. specijalista strukovnih studija kaže:

  Nije problem ni da li su sprecijalisti strukovni vaspitači ili specijalisti forenzičari? I vaspitači su završili pedagoško-andragoške nauke iz kojih može da se koristi znanje i u policiji. Problem je što niko od strukovnih specijalista ne može da napreduje do najviših oficirskih zvanja nego će ostati podoficiri ceo život a svi drugi državni službenici mogu da napreduju sa tim zvanjima do viših savetnika. Nemojte produbljivati jaz, nego ga prevaziđite.

  1. David kaže:

   Poštovani,Završio sam Banja Luka College, Banja Luka, u trajanju od 3 gidone i ostvario 180 ETCS .Vidio sam nedavno na njihovom sajtu da imaju potpisan sporazum o saradnju sa FTN-om u Novom Sadu. Zainteresovan sam za upis na specijalističke studije na FTN-u. Da li ispunjavam uslove i znate li koja je cijena studija?Srdačan pozdravVA:F [1.9.22_1171]please wait…VA:F [1.9.22_1171](from 0 votes)

 5. zoran kaže:

  Nedavno je, na predlog Vlade Republike Srbije, Narodna skupština usvojila Zakon o izmenama i dopunama zakona o državnim službenicima gde su specijalističke strukovne studije adekvatno vrednovane i to prema Zakonu o visokom obrazovanju, koji je opet usklađen sa evropskim zakonima. U tom zakonu gde je „viši savetnik“ najviše zvanje stoji : “Za rad na poslovima u zvanju višeg savetnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje sedam godina radnog iskustva u struci“.Tu vidimo da se nigde ne postavlja uslov da neko ima 300 ili 400 ESPB bodova, da bi bio rukovodilac, već što je i normalno gleda se stepen visokog obrazovanja.
  Da bi novi Zakon o unutrašnjim poslovima i policiji bio u skladu sa zahtevima Evropske unije, potrebno je da se pravilno uskladi sa Zakonom o izmenama i dopunama zakona o državnim službenicima, Zakonom o visokom obrazovanju i Zakonom o državnoj upravi i drugim pozitivno-pravnim propisima u našoj zemlji. To je takođe potrebno radi kasnijeg donošenja podzakonskih akata (pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, tabela sistematizacije gde sada nisu vidljive specijalističke strukovne studije i sl.) koji mogu da se različito tumače ili eventualno da se zloupotrebe. Specijalističke strukovne studije nisu kurs već studije drugog stepena visokog obrazovanja!

 6. zoran kaže:

  Nedavno je, na predlog Vlade Republike Srbije, Narodna skupština usvojila Zakon o izmenama i dopunama zakona o državnim službenicima gde su specijalističke strukovne studije adekvatno vrednovane i to prema Zakonu o visokom obrazovanju, koji je opet usklađen sa evropskim zakonima. U tom zakonu gde je „viši savetnik“ najviše zvanje stoji : “Za rad na poslovima u zvanju višeg savetnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje sedam godina radnog iskustva u struci“.Tu vidimo da se nigde ne postavlja uslov da neko ima 300 ili 400 ESPB bodova, da bi bio rukovodilac, nego se, kao što je i normalno, gleda stepen visokog obrazovanja.
  Da bi novi Zakon o unutrašnjim poslovima i policiji bio u skladu sa zahtevima Evropske unije, potrebno je da se pravilno uskladi sa Zakonom o izmenama i dopunama zakona o državnim službenicima, Zakonom o visokom obrazovanju i Zakonom o državnoj upravi i drugim pozitivno-pravnim propisima u našoj zemlji. To je takođe potrebno radi kasnijeg donošenja podzakonskih akata (pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, tabela sistematizacije gde sada nisu vidljive specijalističke strukovne studije i sl.) koji mogu da se različito tumače ili eventualno da se zloupotrebe. Specijalističke strukovne studije nisu kurs već studije drugog stepena visokog obrazovanja!

  1. specijalista strukovnih studija kaže:

   Za Zorana

   Kolega nije odnedavno što se tiče specijalističkih strukovnih studija, tako je od 2009. godine. Ove zadnje Izmene i dopune zakona o državnim službenicima odnose se na osnovne akademske studije od 240 bodova kojima je dozvoljeno da takođe napreduju kao i mi do VIŠEG SAVETNIKA. Znači to je odavno na snazi barem što se nas (SSS) tiče. Znači odavno smo diskriminisani a ne od skora! Mi na blogu o tome pišemo već godinama i drago nam je da ste se i Vi iz policije uključili u “borbu“ za prava strukovnih specijalista. Morate i Vi da zagrizete, mi jesmo, bili smo na više adresa i već smo se organizovali. Vaš zakon je Lex specialis u odnosu na Zakon o radu i Zakon o državnim službenicima ali malo je degutantno da jedino Bi ne možete da dosegnete do najviših zvanja u okviru visoke stručne spreme kao i svaki drugi činovnik u svakom drugom ministarstvu u i istoj zemlji.

 7. specijalista strukovnih studija kaže:

  Strukovno udruženje policije formiralo je Radnu grupu čiji cilj je analiza i dopuna Nacrta Zakona o unutrašnjim poslovima želići time da iskaže volju i želju da uzme aktivno učešće u izradi i kreiranju Zakona o unutrašnjim poslovima kao jednom od najbitnijih i suštinskih pravnih akata koji regulišu materiju u vezi sa organizacijom, nadležnošću, delokrugom rada, radnim odnosima, kontrolom rada policije, policijskim ovlašćenjima, finansiranju, oblicima saradnje i ostalo.

  Kako postoji realna potreba usklađivanja Zakona o unutrašnjim poslovima sa ostalim zakonima Republike Srbije koji su doneseni nakon važećeg Zakona o policiji kao i u segmentima u kojima se drugim zakonima prožima neki segment policijskog postupanja i pomoći ostalim organima, a koje nije propisano Zakonom o policiji neophodno je sačinjavanja održivog, primenjivog, celishodnog i svrsishodnog zakona sa svim kvalitativnim elementima.

  Sačinjavanje takvog akta neophodno je i da bi se izvršila reorganizacija MUP koja je preko potrebna a u cilju efektivnijeg i efikasnijeg delovanja policije, te kako bi se anulirale negativne pojave koje su decenijama degradirale i izjedale MUP kao što su nepotizam, kronizam, lobiranje i korupcija.

  Takođe je neophodno da se policijska profesija konačno posle više od dva veka, izbori za struku u smislu da isključivo adekvatni obrazovni profili obavljaju određene poslove u MUP, kao i da lica sa određenim stečenim stručnim, akademskim i naučnim zvanjem jedino mogu biti raspoređeni na određena sistematizovana radna mesta.

  Strukovno udruženje policije stoga želi da da svoj stručan doprinos materiji koja će se ticati svih nas profesionalnih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

 8. specijalistia struk.studija kaže:

  Svaka čast Strukovnom udruženju policije, ali moram da kažem šta je suština problema. MUP NE PRIZNAJE SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE. MUP priznaje prvi stepen strukovnih studija ali ne priznaje drugi stepen strukovnih studija, tj. specijalističke strukovne studije i time se ljudi koji imaju završene te studije sprečavaju u napredovanju. MUP je specijalističke strukovne studije za koje je potrebno 4 godine studiranja izjednačio sa višim školama po starom, nevažećem, zakonu o visokom obrazovanju, koje su trajale dve godine. Pogledajte samo ovaj apsurd sa članom u Prednacrtu novog zakona o unutrašnjim poslovima, koji se odnosi na činove gde dodeljujići isti čin ljudima koji su završili osnovne strukovne studije i onima koji su završili specijalističke strukovne studije, a čin zastavnika i narednika je isti, podoficirski čin, marginalizuju specijalističke strukovne studije, koje su po Zakonu o viskokom obrazovanju studije drugog stepena. To je bacanje prašine u oči. Zanemaruje se stepen obrazovanja Normalno bi bilo da lice koje ima završene spec. struk. studije može da napreduje od čina potporučnika do čina pukovnika. S obzirom da ste osnovali radnu grupu molim Vas da se angažujete u skladu sa Vašim mogućnostima i preduzmete aktivnosti koje će imati za cilj zaštitu prava radnika MUP-a koji imaju ili će imati završene specijalističke strukovne studije ili odnedavno najnoviji vid strukovnih studija – master.

 9. Pera Kojot kaže:

  Pismo upuceno gospodinu Amadeu Votkinsu, specijalnom savetniku ministra unutrasnjih poslova i jednom od glavnih igraca u iyradi novog Zakona>

  Poštovani gospodine Votkins

  Obraća vam se se grupa policijskih službenika – starešina MUP-a Republike Srbije u cilju skretanja pažnje na novi Zakon o policiji, ili unutrašnjim poslovima, čiji se prednacrt može naći ovih dana na raznim sajtovima na internetu.

  Gospodine Votkins, kao dugogodišnji policijski službenici MUP-a Republike Srbije, moramo da Vam ukažemo na neke manjkavosti ovog prednacrta Zakona, sa željom da ih dobro proučite i po mogućstvu iste uvažite prilikom donošenja Zakona:

  • Prva primedba se odnosi na to da će da se u COP na osnovnu obuku za policijske službenike prima lice koje ima četvrti stepen – smatramo da je to loš predlog iz razloga da smo imali jako loš odziv kvalitetnih policijskih službenika i sa četvrtim stepenom, po nama treba navesti da ima završenu srednju stručnu spremu, a u kasnijem vršenju trijaža obratiti pažnju na kvalitet samih kandidata bez obzira na završen stepen stručne spreme, jer ko nam garantuje da će polaznik sa četvrtim stepenom biti bolji od onog sa trećim.
  • Druga primedba se odnosi sa uvođenje činova u policiju – smatramo da je to velika greška, jer policija treba da bude demokratski okrenuta prema građanima i institucijama. Policija nije isto što i vojska i tu treba napraviti razliku. Takođe, policije u našem okruženju nemaju činove nego zvanja (npr. Hrvatska koja je u Evropskoj uniji EU, Crna Gora itd.) i smatramo da je primernije da policajac ima zvanje npr. „policajca prve klase“, nego narednika, odnosno zastavnika prve klase, jer mi ipak nismo vojna formacija. Ako će se to uvesti da bi se zadržao čin generala, zbog pojedinaca kojima je to jedini san, bez obzira na kvalitet i stručnost onda to nije dovoljan i opravdan razlog.
  • Treća primedba se odnosi na samo razvrstavanje činova – sa srednjom stručnom spremom – opet vodnici – iskreno šta policijski službenik koji radi u dežurnoj službi, auto patroli itd. vodi, pa nema on vod vojnika i veoma je neprihvatljivo i neozbiljno reći ja sam policijski službenik stariji vodnik Petar Petrović – po nama videti da jedino činove zadrže posebne jedinice policije koje imaju tkz. vojno uređenje saj, ptj, brigada policije!
  • Četvrta primedba se odnosi na uvođenje novih činova – zastavničkih, tako da pored narednika imao i sada zastavnike – nejasno je i potpuno nelogično uvođenje ovakve vrste činova. Sama podela činova u praksi nije izvodljiva i uneće konfuziju među policijske službenike. Po ovom Zakonu, sve starešine u policiji trebaju da imaju najmanje 300 ESPB bodova i svi su izjednačeni po tom predlogu, pa i za komandira policijske stanice i za direktora policije važe isti uslovi. Da li nam u policiji stvarno toliko treba magistara koji su sad ekvivalentni zvanju mastera. Da li gospodine Votkins, kod vas u Velikoj Britaniji, svaki starešina ima završene master studije? Lično u to ne verujemo! Evo primera u praksi: jedan od kolega je završio državni pravni fakultet u trajanju od četiri godine po novom Zakono o visokom obrazovanju, nema 300 već 240 ESPB bodova i trenutno je komandir jedne policijske stanice prve kategorije u Beogradu.
  • Ima zvanje policijskog savetnika. Uz to ima 20 godina radnog isustva i karijerno je napredovao stepenik po stepenik (pozornik, auto patrola, vođa sektora, pomoćnik komandira, zamenik komandira i komandir). Nema novaca da plati master studije koje su na ozbiljnim državnim fakultetima oko 1.500 evra (jer znate ono podstanar, žena ne radi, deca u srednjoj školi) i sad po ovom Zakonu, on će izgubiti to svoje zvanje koje je pošteno stekao i dobiće zvanje starijeg zastavnika i ono u stvari što je najvažnije smanjiće mu se lični dohodak i to značajno. Ostaje pitanje, kako ga rešiti, a takvih je u policiji mnogo!!! Drugi primer je policijski službenik koji je završio Višu školu unutrašnjih poslova, kasnije osnovne studije na Fakultetu bezbednosti i na kraju specijalističke strukovne studije na tom istom fakultetu i ima 240 ESPB bodova. Ima zvanje glavnog policijskog savetnika. Takođe je karijerno napredovao, ima 25 godina radnog staža i trenutno je načelnik jednog odeljenja. U Skupštini Srbije treba izglasan je predlog Zakona o visokom obrazovanju, gde se uvodi novi stepen stručne spreme strukovni master (takođe treba onda uvesti i ovaj naziv u Zakon, jer pored mastera akademskih studija, zakon sad predviđa i zvanje strukovni master – PROFESSIONAL MASTER), on takođe nema novaca da plati još jednu godinu školovanja koja neće biti ispod 2.000 evra, sad po ovom zakonu dobiće zvanje starijeg zastavnika prve klase i manju platu. Treći primer je kolega koji je završio četvorogodišnje osnovne akademske studije na Kriminalističko policijskoj akademiji i ima 240 ESPB bodova, na radnom mestu je komandir policijske ispostave, nema takođe novaca da završi master studije itd.Četvrti primer je kolega koji je završio državni pravni fakultet po Zakonu o visokom obrazovanju pre 2006. godine i ima VII1 stepen stručne spreme i na radnom mestu je načelnika odeljenja u Direkciji policije. Iako je skupština izjednačila da su takvi primeri diplomiranih studenata izjednačeni sa masterom, on ipak nema 300 ESPB bodova, a po ovom Zakonu za činove majora, potpukovnika i pukovnika obavezan je iznos od 300 ESPB bodova. ŠTA ONI SVI DA RADE AKO SE DONESE OVAKAV ZAKON??? Sada ćemo navesti primere nekih važnih državnih institucija koji su u skorašnje vreme raspisali konkurse, da videtiu kako su drugi državni organi poštujući Zakon o državnim službenicima raspisali konkurse za pojedina radna mesta. Dostavićemo vam kopije konkursa koji je raspisala Služba za upravljanje kadrovima Vlade, gde imate raspisan konkurs za ZAMENIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE REPUBLIKE SRBIJE, gde je potrebno da imenovani ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine; položen državni stručni ispit za rad u državnim organima; najmanje 9 godina radnog iskustva u struci; državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
  • Takođe ista služba je raspisala konkurs za Ministarstvo pravde i državne uprave, radno mesto POMOĆNIK MINISTRA – RUKOVODILAC SEKTORA ZA NORMATIVNE POSLOVE. Uslovi za ovo radno mesto su stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine; položen državni stručni ispit za rad u državnim organima; najmanje 9 godina radnog iskustva u struci; znanje engleskog jezika; državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
  • Pa zar je moguće da za ovakva radna mesta, gospodine Votkins složićete se malo kompleksnija nego načelnik odeljenja jedne policijske stanice ili isto takvog odeljenja u jednoj Upravi u direkciji policije, mogu konkurisati i oni koji imaju četvorogodišnji fakultet po novom Zakonu (240 espb) ili završene specijalističke strukovne studije (240 espb) , a kod nas to nije moguće. Zar je moguće da će se od naših starešina tražiti da imaju veću stručnu spremu od pomoćnika ministara u pojedinim ministarstvima.
  • Zar policija uvek mora da štrči i da odudara od drugih, zašto su uvek njeni pripadnici u podređenijem položaju nego ostali državni službenici. Karijerno napredovanje je po nama jedno pametno rešenje, ali se postavlja pitanje, koje će se rešenje naći za takve kadrove koji nisu karijerno napredovali, a takvih je takođe nemali broj u MUP-u.
  • Naš predlog je, da ubuduće za radna mesta budu tražene isključivo stručne škole, da se radna mesta podele na one sa srednjom stručnom spremom, one do 180 ESPB bodova (što je nekada bila viša stručna sprema), do 240 ESPB (što je jednako nekadašnjem VII/1 stepenu stručne spreme), i evnentualno do 300 ESPB bodova, npr. za direktora policije ili eventualno načelnike Uprava. Dalje, kakvi su planovi i šta se smera za te ljude, ako ovakav Zakon prođe, u MUP-u je takvih primera milion, što starešina, što izvršilaca sa Visokom stručnom spremom po Zakonu o visokom obrazovanju od 2006. godine malo je onih koji imaju završene master studije i 300 ESPB bodova, da li će služba da im omogući dodatno školovanje, da li će zadržati radna mesta iako nemaju dovoljan broj bodova itd., mnogo je ovakvih pitanja i zato gospodine Votkins morate obratiti pažnju i na ovakve stvari.
  • Peta primedba se odnosi na to, da u zakon moraju da uđu i platni razredi, da se takođe vrsta odgovornosti koja objektivno postoji za pojedina radna mesta drugačije vrednuje, jer složićete se nije isto biti policijski službenik u Kragujevcu, Beogradu ili Nišu.
  • Šesta primedba se odnosi na to šta policijski službenici mogu da rade van svog radnog vremena – potrebno je taksativno navesti koji su to poslovi, vodeći računa o tome da postoje sijaset poslova koje bi policijski službenici mogli da rade, a da ne naruše autoritet i dostojanstvo profesije kojom se bave.
  • Sedma promedba je na to da se u Zakon mora uvrstiti i Kriominalističko policijska akademija, koja bi školovala potreban kadar za potrebe policije i to tačno onoliki broj koji je potreban MUP-u, a ne kao do sada svake godine nam izlazi po 200 svršenih diplomiranih studenata kriminalistike, a mi ih ne primamo, već prednost dajemo fakultetima, koja nemaju ama baš nikakve veze sa policijom.

  Poštovani gospodine Votkins, slažemo se da reda mora biti i da se on mora uvesti, jer ga nije bilo od formiranja OZNE i UDBE iliti od 1945. godine, ali vas molimo da pre nego donesete Zakon dobro razmislite o svakom našem predlogu, jer morate se složiti snama mi nismo samo brojevi na znački koju pošteno nosimo, već i časni i pošteni ljudi koji rade težak, ali nadasve častan i težak posao!!!

  POLICIJSKI SLUŽBENICI MUP-A REPUBLIKE SRBIJE

  1. anoniman kaže:

   Kolege, to pismo treba da uputite i SEKRETARIJATU MINISTARSTVA!

   1. Elias kaže:

    To je jako zanimljivo pianjte i o tome se da raspravljati. Zapravo iz tog pitanja proizlazi jedna kompletna nova tema a to je razlike između regionalnog i internacionalnog online tržišta. Ja osobno mislim da su osnove stvari odnosno sama suštin regionalnog i internacionalnog marketinga u principu iste. Kanali kojima se vrši promocija su slicni, sve to danas radi na isti kalup ali moramo uzeti u obzir da osoba koja zna napraviti hype u regiji na ovom malom tržištu ne mora nužno znati napraviti hype u internacionalnom tržištu koje je ogromno i gdje je teže progurati proizvod VA:F [1.9.22_1171]please wait…VA:F [1.9.22_1171](from 0 votes)

 10. policajac prve klase kaže:

  Vala svaka vam je na mestu, neka ste mu uputili pismo, jer ovaj Zakon o unutrasnjim poslovima treba doneti nakon misljenja javnog menjenja, treba cuti misljenje onih koji direktno ucestvuju u tome!!!Bravo

 11. Profesionalac kaže:

  Ja sam prvo zavrsio Srednju skolu unutrasnjih poslova u Kamenici u trajanju od 4 godine, pa VSUP koja je trajala pet semestara ili 2,5 godine, pa osnovne studije na Fakultetu bezbednosti u trajanju od 3 godine i na kraju Specijalisticke strukovne studije na Fakultetu bezbednosti, tako da ukupno imam 240 espb, imam 25 godina radnog staza, radim u UKP, priznata mi je strucna sprema i imam zvanje glavnog policijskog inspektora. Nemam novaca da nastavim skolovanje, jer imam sina i cerku koji studiraju i sta ce se sad desiti novim Zakonom, obrisace me kao gumicom, uzeti mi ono sto sam posteno stekao i uz redovan rad se sam skolovao i placao skolarinu, uzeti mi zvanje i vratiti me na podoficirski cin i smanjiti mi platu za 15 hiljada…..jbg pa kakva je to reoorganizacija, pa valjda treba da idemo napred, a koliko vidim mi se vracamo dva koraka unazad…..steta ako ovakav Zakon stvarno prodje…..

  1. specijalista strukovnih studija kaže:

   Pa necemo to dopustiti kolega! Nismo mi majmuni da nas majmunisu! Specijalisticke strukovne studije su studije 2. stepna i za Ministarstvo trgovine i Ministarstvo zdravlja i za sva ministarstva u Vladi pa samim tim i za Ministarstvo policije. Svaki drzavni sluzbenik u svim ministarstvima moze da napreduje do najvisih zvanja, tj. do viseg savetnika pa onda mora i u policiji. Ne moze Lex Specijalis da ukine specijalisticke strukovne studije nikakvim dekretima i direktivama. Ti si kolega (nisam u policiji ali sam strukovni specijalista)jedan od primera kako treba da se napreduje do pukovnika ili cak generala (posle zavrsene generalske skole) jer si pravi policajac u svakom najboljem smislu te reci. Ti treba da si ponos MUP-a i sa visokim obrazovanjem 2. stepena i sa tolikim radom u sluzbi treba da imas najvisi cin u celoj jedinici a ne da pricamo kako ce te neki nerazumni ljudi (citaj budale) vratiti na cin zastavnika ili narednika.

  2. Eneng kaže:

   Cao, dugo pratim tvoj blog i olcidan je Ono sto me buni je kod ovoga sto delis obrazovanje na formal i non formal. Da li i drugi rade to tako? Danas sam pitao jednu osobu sto radi u HR sektoru i on mi kaze da neformalno obrazovanje stavim u odeljak others na europass formatu. Ne znam sta sada da radim

 12. Miki kaže:

  REPUBLIKA SRBIJA
  VLADA
  Služba za upravljanje kadrovima
  Beograd

  Na osnovu člana 68. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), člana 17. stav 2. i člana 20. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07 – prečišćeni tekst i 109/09), Služba za upravljanje kadrovima oglašava
  JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA

  Organ u kome se popunjava položaj:

  Ministarstvo unutrašnjih poslova – Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2

  Položaj koji se popunjava:

  Sekretar – položaj u trećoj grupi

  Uslovi: stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; položen državni stručni ispit za rad u državnim organima; najmanje devet godina radnog iskustva u struci; državljanstvo Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji; psihofizička sposobnost; da ne postoje bezbednosne smetnje; da se ne vodi krivični postupak za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti; da učesnik konkursa nije osuđivan zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti; da nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju dužem od tri meseca i da mu nije radni odnos prestao zbog teške povrede službene dužnosti pravnosnažnom odlukom nadležnog organa, odnosno da mu radni odnos u pravnom licu sa javnim ovlašćenjima nije prestao zbog povrede radne obaveze ili nepoštovanja radne discipline.

  1. specijalista strukovnih studija kaže:

   Odlicno! Sada to isto treba da stoji i u svim podzakonskim aktima MUP-a, kao sto su pravilnici, tabele sistematizacije i sl.

 13. Miki kaže:

  REPUBLIKA SRBIJA
  VLADA
  Služba za upravljanje kadrovima
  Beograd

  Na osnovu člana 68. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14) i člana 13. stav 1, a u vezi sa članom 14. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07 – prečišćeni tekst, 109/09), Služba za upravljanje kadrovima oglašava
  INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA

  Organ u kome se popunjava položaj:

  Ministarstvo finansija, Beograd

  Položaj koji se popunjava:

  Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora budžeta – položaj u trećoj grupi

  Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit za rad u državnim organima; najmanje 9 godina radnog iskustva u struci; znanje engleskog jezika; znanje rada na računaru; državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

 14. Miki kaže:

  REPUBLIKA SRBIJA
  VLADA
  Služba za upravljanje kadrovima
  Beograd

  Na osnovu člana 68. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), člana 17. stav 2. i člana 20. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07 – prečišćeni tekst i 109/09), Služba za upravljanje kadrovima oglašava
  JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA

  Organ u kome se popunjava položaj:

  Generalni sekretarijat Vlade

  Položaj koji se popunjava:

  Zamenik Generalnog sekretara Vlade – položaj u drugoj grupi 1

  Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine; položen državni stručni ispit za rad u državnim organima; najmanje 9 godina radnog iskustva u struci; državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

  1. Ngan kaže:

   PostovaniJa ove godine zavrvasam trogodisnje strukovne studije na odseku turizma i ugostiteljstva (visoka poslovna skola Leskovac), pa mene sad zanima sta dalje? U ponudi je jos jedna godina specijalisticke studije na fakultetu u ohrid za turizam (fakultet koji ima ugled) jer nasa skola saradjuje sa njima. Sta mi vi predlazete jer po svemu sudeci master ne moze da se upise sa trogodisnje strukovne (buni me singidunum koji ima opciju dve godine master studiranja) unapred zahvalan!VA:F [1.9.20_1166]please wait…VA:F [1.9.20_1166](from 0 votes)

 15. Miki kaže:

  Toliko o tome koliko su priznate SPECIJALISTICKE STRUKOVNE STUDIJE U OSTALIM ORGANIMA DRZAVNE UPRAVE……..

  1. specijalista strukovnih studija kaže:

   U ostalim organima drzavne uprave su specijalisticke strukovne studije adekvatno vrednovane ali nadlezni u MUP-u nikako da procitaju Zakon o visokom obrazovanju, Zakon o drzavnim sluzbenicima i Zakon o drzavnoj upravi jer NAJNOVIJI PREDNACRT ZAKONA O POLICIJI OPET DISKRIMINISE POL. SLUZBENIKE KOJI IMAJU ZAVRSENE SPECIJALISTICKE STRUKOVNE STUDIJE. EVO PRIMERA IZ NOVOG PREDNACRTA ZAKONA GDE SE OPET KRSI PRAVO NA RAD I NAPREDOVANJE.

   .5.Policijska stanica i postavljenje i
   razrešenje načelnika

   Član 25.

   Radi vršenja policijskih poslova formira se policijska stanica u okviru koje se može obrazovati jedna ili više policijskih ispostava. U okviru policijske ispostave obrazuju se policijska odeljenja ili bezbednosni sektori, a u okviru policijskih odeljenja i/ili bezbednosnih sektora obrazuju se reoni (pozorničke, patrolne i dr.).

   Direktor policije, na predlog načelnika policijske uprave, postavlja i razrešava policijskog službenika – načelnika policijske stanice.

   Načelnik policijske uprave po sprovedenom internom konkursu i na način predviđen propisima o radnim odnosima koji važe za Ministarstvo bira kandidata za načelnika policijske stanice.

   Načelnik policijskestanice može biti policijski službenik koji:

   ima stečeno visoko obrazovanje sa najmanje 300 ESPB na master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju,

   OPET SE POTENCIRAJU ESPB BODOVI A NE STEPEN VISOKOG OBRAZOVANJA JER U DRUGI STEPEN PORED AKADEMSKOG MASTERA I SPEC. AKAD. STUDIJA SPADAJU SPECIJALISTICKE STRUKOVNE STUDIJE KAO I STRUKOVNI MASTER!NE KRSITE ZAKONE!

 16. Sale kaže:

  ZAKON

  O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

  („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005, 81/2005 – ispr., 83/2005 – ispr., 64/2007, 67/2007 – ispr., 116/2008, 104/2009 i 99/2014)
  Glava četvrta
  VRSTE RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

  I POLOŽAJI I IZVRŠILAČKA RADNA MESTA
  Član 32

  Radna mesta državnih službenika dele se na položaje i na izvršilačka radna mesta, u zavisnosti od složenosti poslova, ovlašćenja i odgovornosti.

  Odredbe ovog zakona o podeli radnih mesta ne primenjuju se na policijske, carinske i poreske službenike i na državne službenike koji rade na bezbednosnim i obaveštajnim poslovima i u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija.

  II POLOŽAJI
  Pojam

  Član 33

  Položaj je radno mesto na kome državni službenik ima ovlašćenja i odgovornosti vezane za vođenje i usklađivanje rada u državnom organu.

  Položaj se stiče postavljenjem od Vlade ili drugog državnog organa ili tela.

  Položaji u Vladi i ostalim državnim organima

  Član 34

  Vlada postavlja na položaj pomoćnika ministra, sekretara ministarstva, direktora organa uprave u sastavu ministarstva, pomoćnika direktora organa uprave u sastavu ministarstva, direktora posebne organizacije, zamenika i pomoćnika direktora posebne organizacije, direktora službe Vlade, zamenika i pomoćnika direktora službe Vlade, zamenika i pomoćnika Generalnog sekretara Vlade, Republičkog javnog pravobranioca i zamenika Republičkog javnog pravobranioca.

  Položaji u sudovima i javnim tužilaštvima određuju se aktom Vrhovnog kasacionog suda, odnosno Republičkog javnog tužioca, a u ostalim državnim organima položaji se određuju aktima tih organa.

  III IZVRŠILAČKA RADNA MESTA
  Pojam i razvrstavanje po zvanjima

  Član 35

  Izvršilačka radna mesta jesu sva radna mesta koja nisu položaji, uključujući i radna mesta rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica u državnom organu.

  Izvršilačka radna mesta razvrstavaju se po zvanjima, u zavisnosti od složenosti i odgovornosti poslova, potrebnih znanja i sposobnosti i uslova za rad.

  Zvanja su viši savetnik, samostalni savetnik, savetnik, mlađi savetnik, saradnik, mlađi saradnik, referent i mlađi referent.

  Viši savetnik

  Član 36

  U zvanju višeg savetnika rade se najsloženiji poslovi koji znatno utiču na određivanje politike ili postizanje rezultata u nekoj oblasti iz delokruga državnog organa, koji zahtevaju stvaralačke sposobnosti, preduzimljivost i visok stepen stručnosti, samostalnosti i iskustva, uz obraćanje pretpostavljenom samo o pitanjima vođenja politike.

  Za rad na poslovima u zvanju višeg savetnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje sedam godina radnog iskustva u struci.

  Samostalni savetnik

  Član 37

  U zvanju samostalnog savetnika rade se složeni poslovi koji zahtevaju posebno specijalističko znanje i iskustvo, analitičke sposobnosti, samostalan rad bez nadzora pretpostavljenog i donošenje odluka u složenim slučajevima uz samo opšta usmerenja i uputstva pretpostavljenog.

  Za rad na poslovima u zvanju samostalnog savetnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

  Savetnik

  Član 38

  U zvanju savetnika rade se složeni poslovi koji su najčešće precizno određeni i podrazumevaju primenu utvrđenih metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika sa jasnim okvirom samostalnog delovanja, uz povremeni nadzor pretpostavljenog. Poslovi zahtevaju sposobnost da se problemi rešavaju bez pojedinačnih uputstava pretpostavljenog i uz obraćanje pretpostavljenom samo kad je problem složen i zahteva dodatno znanje i iskustvo.

  Za rad na poslovima u zvanju savetnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

  Mlađi savetnik

  Član 39

  U zvanju mlađeg savetnika rade se složeni poslovi koji podrazumevaju primenu utvrđenih metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika unutar precizno određenog okvira delovanja, uz redovan nadzor pretpostavljenog, i donošenje odluka na osnovu postojeće prakse ili opštih i pojedinačnih uputstava pretpostavljenog. Poslovi zahtevaju sposobnost rešavanja manjih tehničkih ili proceduralnih problema.

  Za rad na poslovima u zvanju mlađeg savetnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima.

  Saradnik

  Član 40

  U zvanju saradnika rade se manje složeni poslovi koji obuhvataju ograničen krug međusobno povezanih različitih zadataka i zahtevaju sposobnost samostalne primene utvrđenih metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika, uz opšta usmerenja i uputstva i povremeni nadzor pretpostavljenog.

  Za rad na poslovima u zvanju saradnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine i najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

  Mlađi saradnik

  Član 41

  U zvanju mlađeg saradnika rade se manje složeni poslovi koji su precizno određeni i podrazumevaju primenu utvrđenih metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika uz sposobnost rešavanja rutinskih problema, uz opšta i pojedinačna uputstva i redovan nadzor pretpostavljenog.

  Za rad na poslovima u zvanju mlađeg saradnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine i završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima.

  Referent

  Član 42

  U zvanju referenta rade se administrativni, tehnički i drugi pretežno rutinski poslovi koji obuhvataju širok krug zadataka i mogu zahtevati poznavanje i primenu jednostavnijih metoda rada ili postupaka, a rade se samostalno i uz povremeni nadzor pretpostavljenog.

  Za rad na poslovima u zvanju referenta državni službenik mora da ima završenu srednju školu i najmanje dve godine radnog iskustva u struci.

  Mlađi referent

  Član 43

  U zvanju mlađeg referenta rade se administrativni, tehnički i drugi rutinski poslovi sa ograničenim krugom sličnih zadataka koji mogu zahtevati poznavanje i primenu jednostavnijih metoda rada ili postupaka, uz povremeni nadzor pretpostavljenog.

  Za rad na poslovima u zvanju mlađeg referenta državni službenik mora da ima završenu srednju školu i završen pripravnički staž.

  1. nspsajt kaže:

   prihvatiću komentar ali gledaj da ubuduće takve romane šalješ u rubrike reč radnika, ili još bolje u propise. možeš i kao vest. pisanija ne čitam detaljno ali verujem da su korisna. korisnija će ipak biti tamo gde sam rekao. ne možeš da pišeš KOMENTAR u vidu romana. pozdrav

 17. Mlaki kaže:

  Da li je istina da je MUP povukao prednacrt Zakona o policiji koji je poslao Vama i PSS, a ako jeste kada se moze ocekivati njegovo dobijanje!Pozdrav

  1. Sujatha kaže:

   Sta je dovoljno to odjcuule komisija, ali imati staziranje je bolje nego nemati. Kad imas 23, 24 godine niko ne ocekuje da imas 5 godina radnog iskustva, ali par meseci prakse moze puno da znaci, a najvise da pokaze motivaciju kandidata.

 18. specijalista strukovnih studija kaže:

  Gospodine “Mlaki“, ako je istina da je povucen napred navedeni prednacrt zakona to je dobro I to je nas uspeh jer ocekujemo izmenu u pravom smeru. Ja ne radim u policiji I nisam upoznat ali se radujem ako smo uspeli jer nerazumevanje je veliko u najvisim strukturama MUP/a ali se nadamo da mladi minister gospodin dr Stefanovic ima potencijala to da resi za razliku od njegovih saradnika. Ne pisem Vam napamet nego na osnovu odgovora na prigovor koji sam dobio od Biroa za odnose sa javnoscu MUP/a. Parafrazuracu Vam odgovor koj otprilke glasi da Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta odredjuje koje se zvanje I stepen strucnosti trazi, sto je normalno ali nigde se ne trude da taj Pravilnik bude u skladu sa zakonima I ustavom Srbije nego predstavljaju da je to samo po sebi tako nezavisno od zakona. Pa mi I ukazujemo da Predlog zakona nije ustavan I da svi ti podzakonski akti nisu zakoniti I ustavni u pogledu specijalistickih strukovnih studija. Ako nekoga interesuje poslacu Vam I kompletan odgovor na pitanje specijalistckih strukovnih specijalista koji nije ustvari ni odgovor na moje pitanje nego sablonski odgovor Biroa za odnose sa javnoscu MUP/a I koji pokazuje ne razumevanje ove problematike. Ali imaju ispred sebe obrazovanje ljude na studijama 2. stepena (nas) koji im nece dozvoliti da dalje grese.

 19. duki kaže:

  NAJNOVIJI PREDLOG ZAKONA O POLICIJI, SA SAJTA NEZAVISNOG SINDIKATA POLICIJE, POVUCENI SU RANIJI PREDLOZI ZA RUKOVODECA RADNA MESTA GDE JE STAJALO 300 ESPB BODOVA / MASTER STUDIJE>
  Član 24.

  Direktor policije, na predlog načelnika policijske uprave, postavlja i razrešava rukovodioca unutrašnje organizacione jedinice u sedištu policijske uprave na period od pet godina. Isto lice može biti postavljeno najviše dva puta.
  Načelnik policijske uprave po sprovedenom internom konkursu i na način predviđen propisima o radnim odnosima koji važe za Ministarstvo, predlaže direktoru policije kandidata za rukovodioca organizacione jedinice iz stava 1. ovog člana. Rukovodilac organizacione jedinice iz stava 1. ovog člana može biti policijski službenik koji:
  1) ima stečeno visoko obrazovanje sa najmanje 240 ESPB, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, ili specijalističkim studijama na fakultetu, u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju,
  2) ima najmanje 5 godina staža na policijskim poslovima na rukovodećim radnim mestima;
  Rukovodioca unutrašnje organizacione jedinice – načelnika u policijskoj upravi razrešava direktor policije po predlogu načelnika policijske uprave, ukoliko ne ostvari očekivane rezultate rada u okviru kompetencija radnog mesta.

  POBEDA,POBEDA POBEDA POBEDA…..

 20. duki kaže:

  UPRAVO JE NAVEDENI ZAKON O POLICIJI OBJAVLJEN NA ZVANICNOM SAJTU MINISTARSTVA UNUTRASNJIH POSLOVA………POBEDA

  1. anoniman kaže:

   NAPREDAK JESTE, ALI TREBA ISPRATITI DO KRAJA JER TZV. STRUČNJACI MOGU U PODZAKONSKIM AKTIMA OPET DA TUMAČE DA SE RADI SAMO O AKADEMSKIM STUDIJAMA. ZATO, ŠTO SE USLOVA OBRAZOVANJA TIČE, MORAJU DA STAVE MINIMUM KAO I U IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA A TAMO STOJI:U članu 36. stav 2. menja se i glasi:
   „Za rad na poslovima u zvanju višeg savetnika državni službenik mora
   da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu
   od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim
   akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na
   osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim
   studijama na fakultetu i najmanje sedam godina radnog iskustva u struci.”

 21. sajko kaže:

  Evo ga direktan link gde cete naci integralnu verziju ZAKONA O POLICIJI

  http://www.mup.gov.rs/cms_cir/sadrzaj.nsf/Prednacrt_ZOP.h

 22. Bane kaže:

  sindikati imaju mesec dana da uložu primedbe na prednacrt zakona, ako neko ima neku primedbu na prednacrt slobodno recite

  1. Socca kaže:

   Kao što reče kolega „anoniman“ radi sprečavanja proizvoljnog tumačenja Zakona precizirati stručnu spremu prema stepenu (1., 2. i 3.) a ne prema broju ESPB. Takođe, nisam video odredbe o pružanju policijske pomoći ili se možda varam?

  2. anoniman kaže:

   PREDNACRT ZAKONA O POLICIJI

   Potrebno je korigovati:

   Član 20. 3) ima stečeno visoko obrazovanje sa najmanje 240 ESPB, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju;

   treba da glasi: ima stečeno visoko obrazovanje 2. stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke strukovne ili specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju 2005. godine.

   Član 21. 1) ima stečeno visoko obrazovanje sa najmanje 240 ESPB, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, ili specijalističkim studijama na fakultetu, u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju,

   treba da glasi: ima stečeno visoko obrazovanje 2. stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke strukovne ili specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju 2005. godine.

   Član 24. 1) ima stečeno visoko obrazovanje sa najmanje 240 ESPB, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, ili specijalističkim studijama na fakultetu, u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju,

   treba da glasi: ima stečeno visoko obrazovanje 2. stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke strukovne ili specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju 2005. godine.

   Član 25. 1) ima stečeno visoko obrazovanje sa najmanje 240 ESPB, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, ili specijalističkim studijama na fakultetu, u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju,

   treba da glasi: ima stečeno visoko obrazovanje 2. stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke strukovne ili specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju 2005. godine.

   1. Obrazloženje upućenog predloga za izmenu

   Pomenute predloge je potrebno uvrstiti u postojeće rešenje Zakona o policiji, iz razloga što su stepeni obrazovanja na taj način definisani u drugim Zakonima Republike Srbije. Kao neko kome je u interesu i opisu posla da štiti poštovanje i sprovođenje Zakona u ovoj zemlji, smatramo da je i više nego potrebno da Zakon o policiji služi kao primer svim drugim ministarstvima i budućim Zakonima ove zemlje, te je ovom prilikom potrebno ispoštovati već usvojene Zakone, i pomenuti uskladiti sa postojećim.

 23. anoniman kaže:

  Član 104 prednacrta Zakona o policiji takođe treba izmeniti!
  Disciplinski postupak se sprovodi kao prvostepeni i drugostepeni postupak.
  Disciplinski postupak u prvom stepenu pokreće:
  1) ministar, sekretar Ministarstva, direktor policije, komandanti u organizacionim jedinicama Direkcije policije, načelnik Operativnog centra, pomoćnici ministra-načelnici sektora i načelnici uprava u sedištu Ministarstva za policijske službenike i ostale zaposlene u sedištu Ministarstva koji su raspoređeni u organizacionim jedinicama kojima rukovode;

  Lica iz stava 1. ovog člana ovlastiće policijskog službenika da vodi disciplinski postupak i odlučuje o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika i ostalih zaposlenih, koji mora biti diplomirani pravnik – master, odnosno diplomirani pravnik ili diplomirani oficir policije sa najmanje pet godina radnog iskustva u struci.
  I ovde se radi o diskriminaciji jer se nigde ne spominju strukovna zvanja. Tu se mora dodati; specijalista –strukovni pravnik i master –strukovni pravnik!!!

 24. Zoran kaže:

  KOLEGE,DANAS JE POSLEDNJI DAN ZA SLANJE KOMENTARA MUPU ZA IZMENU PREDNACRTA ZAKONA O POLICIJI PA VAS MOLIM DA SALJETE SVOJE KOMENTARE NA mail- zakon.komentari@mup.gov.rs

 25. anoniman kaže:

  NA SAJTU MUP-A SE POJAVIO PREDNACRT ZAKONA O POLICIJI 2! U NJEMU NEMA IZMENA STO SE TICE SPEC. STRUKOVNIH STUDIJA. OSTALO JE NEDEFINISANO KAO I U PRVOM PREDNACRTU “ ima stečeno visoko obrazovanje sa najmanje 240 ESPB, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju“ DA LI OPET TREBA DA ŠALJEMO KOMENTAR I NA TAJ PREDNACRT DVA (2)?

 26. niko kaže:

  A sta ce ljudi koji su zavrsili privatne fakultete, kurseve, nenadzer, jer nisu imali vezu ili srecu da budu primljeni na VSUP, KPA, SSUP, a odlicni su radnici, sta je plan.

Nema komentara.

Korisni linkovi