08.12.2019

Broj članova

Broj članova NSP 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Saopštenje za solidarnu pomoć

26. aprila 2018.

Dana 25.04.2018.godine Komisija za proveru ispunjenosti uslova za dodelu solidarne pomoći održala je sastanak sa početkom u 12,00 časova, u sastavu: lekar specijalista medicine rada dr Slađana Antonijević, Vladimir Velkovski samostalni inspektor Odeljenja za finansijko računovodstvene poslove, Nikolić Veselin, predstavnik NSP i predstavnik drugog reprezentativnog sindikata PSS Zoran Andrijević i Kalanja Mladen zapisničar i prisutna Andrijana Šljivić načelnik Odeljenja za zarade i beneficije. Komisija je počela sa radom tačno u 12,00 časova.

Na početku sastanka Andrijana Šljivić je konstatovala da na današnjem sastanku završavamo kompletnu 2017.godinu i da će u veoma kratkom periodu svi koji su predali zahtev za solidarnu pomoć po osnovu duže i teže bolesti dobiti rešenja. Svi koji dobiju rešenja da su odbijeni za solidarnu pomoć mogu uložiti žalbu ako za to imaju osnova. Andrijana Šljivić je takođe konstatovala da je od 3500 zahteva za solidarnu pomoć po osnovu duže i teže bolesti koji su pristigli u 2018.godini oko 2700 je od strane lekarske komisije ocenjeno kao opravdano, odnosno da se radi o dužoj i težoj bolesti. Međutim, komisija je donela 350 do 400 rešenja za isplatu solidarne pomoći po osnovu duže i teže bolesti, jer su imali kompletnu dokumentaciju odnosno račune i odgovarajuću potvrdu.

Predstavnik NSP Veselin Nikolić je konstatovao da je to mali procenat i kao razlog naveo da su ljudi kasno obavešteni da su im potrebni računi.

Vladimir Velkovski je ispred svog sektora izneo predlog da solidarna pomoć po osnovu smrti bližeg srodnika umesto dosadašnjih 50.000,00 dinara u 2018.godini bude 30.000,00 dinara, a kao razlog naveo da bi više novca ostalo za isplatu solidarne pomoći po osnovu duže i teže bolesti.

Andrijana Šljivić je stavila predlog na glasanje, a isti je usvojen sa 3 glasa ZA i 2 glasa PROTIV. Predstavnik NSP Veselin Nikolić glasao je PROTIV ovakvog predloga. 

Vladimir Velkovski je konstatovao da će solidarna pomoć po osnovu rođenja deteta ove godine biti umesto 47.000,00 dinara oko 51.000,00 dinara.

Ono što je veoma bitno za sve radnike MUP za 2018.godinu je sledeće:

-Zahtev za solidarnu pomoć svaki radnik MUP po istom osnovu može podneti i više puta ako ima urednu dokumentaciju, ali ukupan iznos ne može dobiti veći od 3 prosečna ličnog dohotka.
-Mora priložiti fiskalne račune.
-Umesto potvrde izabrani lekar može mu napisati na izveštaju da prepisani lekovi nisu na pozitivnoj listi i samim tim će izbeći obavezu da vadi potvrdu iz RFZO.

Ovim putem želim da obavestim sve radnike MUP da je u 2017.godini isplaćeno 1495 solidarme pomoći po osnovu rođenja deteta, ukupan iznos 71,356,260 dinara. Solidarna pomoć po osnovu smrti bližeg srodnika u 2016.godini isplaćeno je ukupno 1259 solidarnih pomoći, ukupan iznos 64,150,000 dinara.

Komisija će u vrlo kratkom roku odraditi sve zahteve za solidarnu pomoć po osnovu rođenja deteta i smrti bližeg srodnika za januar, februar i mart 2018.godine.

NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJE
Član  Predsedništva
Veselin Nikolić

Korisni linkovi