13.12.2019

Broj članova

Broj članova NSP 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Saopštenje za članove NSP koji su podneli zahtev za solidarnu pomoć

16. marta 2018.

Dana 15.03.2018.godine Komisija za proveru ispunjenosti uslova za dodelu solidarne pomoći održala je sastanak sa početkom u 13,00 časova, u sastavu: lekar specijalista medicine rada dr Slađana Antonijević, Vladimir Velkovski samostalni inspektor Odeljenja za finansijko računovodstvene poslove, Nikolić Veselin, predstavnik NSP i predstavnik drugog reprezentativnog sindikata PSS Zoran Andrijević i Kalanja Mladen zapisničar i prisutna Andrijana Šljivić načelnik Odeljenja za zarade i beneficije. Komisija je počela sa radom tačno u 13,00 časova.

Na početku sastanka Andrijana Šljivić načelnik Odeljenja za zarade i beneficije nas je upoznala da je komisiji stigao odgovor od RFZO grada Beograda iz koga se i dalje tačno ne može utvrditi da li su radnicima MUP prilikom predaje zahteva za dodelu solidarne pomoći potrebne ove potvrde. Ono što je veoma bitno da svi radnici znaju prilikom predaje zahteva za solidarnu pomoć u 2018.godini je sledeći.

  • Prilikom predaje zahteva za solidarnu pomoć po osnovu nabavke ortopedskih pomagala i prilikom rehabilitacije u nadležnim zdravstvenim ustanovama i dalje će biti potrebna potvrda iz RFZO, da ortopedska pomagala i fizikalne terapije prepisane od doktora specijaliste ne podležu trošku RFZO. Prilikom rehabilitacije u nadležnim zdravstvenim ustanovama može se izdati potvrda i u samim zdravstvenim ustanovama – banjama. Takođe je potrebno za nabavku ortopedskih pomagala i plaćanje rehabilitacije priložiti fiskalne račune.
  • Prilikom kupovine lekova obavezno je priložiti fiskalne račune bez potvrde RFZO, jer će komisija (doktor član komisije) moći na osnovu liste lekova RFZO da utvrdi da li lekovi koji su prepisani od doktora specijaliste podležu plaćanju RFZO ili ne. Ovde vam može i izabrani lekar u izveštaju napisati da prepisani lekovi podležu ili ne podležu plaćanju RFZO.

U toku jučerašnjeg sastanka Komisije za proveru ispunjenosti uslova za dodelu solidarne pomoći obradila je ukupno 45 predmeta, od kojih je 28 predmeta ocenjeno kao osnovano i za iste će se u toku narednih dana uraditi rešenja, 13 predmeta je ocenjeno kao neosnovano iz razloga jer nemaju adekvatne potvrde od RFZO ili nemaju adekvatne fiskalne račune i četiri predmeta su ocenjena kao osnovana ali će doktor član komisije utvrditi tačan iznos novca koji treba uplatiti za kupovinu lekova na osnovu liste RFZO.

Član  Predsedništva 
Veselin Nikolić

Korisni linkovi