27.01.2020

Broj članova

Broj članova NSP 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Saopštenje za članove NSP i ostale zaposlene u MUP-u koji su podneli zahtev za solidarnu pomoć

5. septembra 2019.

Dana 04.09.2019.godine Komisija Fonda za solidarnu pomoć održala je sastanak sa početkom u 12,00 časova, u sastavu:

– major policije Andrijana Šljivić – načelnik Odeljenja za zarade i beneficije, Sektor za ljudske resurse i predsednik Komisije Fonda za solidarnu pomoć,

– kapetan policije Branislav Tončić – zamenik šefa Biroa direktora policije, Direkcija policije i zamenik predsednika komisije Fonda za solidarnu pomoć,

-članovi komisije:  Nikolić Veselin iz Nezavisnog sindikata policije – član Predsedništva,

-pukovnik policije dr Slađana Antonijević – lekar specijalista medicine rada, zamenik načelnika Odeljenja za zdravlje zaposlenih i bezbednost na radu – Sektor za ljudske resurse,

-viši policijski saradnik Vladimir Arsić – šef Odseka za finansijsku kontrolu i plaćanje – Sektor za materijalno finansijske poslove i

– potpukovnik policije Nataša Raketić – zamenik načelnika Odeljenja za sistemsko pravne poslove, Sekretarijat.

Prisutni: administrativno tehnička lica Vukajlović Vukašin i Katarina Bradić. Komisija je počela sa radom tačno u 12,00 časova.

Novoformirana komisija Fonda za solidarnu pomoć, danas je održala svoj prvi sastanak u svom novom sastavu sa početkom u 12,00 časova u zgradi MUP SIV 2.

Predsednik komisije Andrijana Šljivić upoznala nas je sa činjenicama da novoformirana komisija od sada ima širi spektar poslova, jer će osim solidarne pomoći po osnovu rođenja deteta, duže i teže bolesti i rehabilitacije i smrti bližeg srodnika, baviti se i drugim solidarni davanjim u MUP kao što su: davanje stipendija deci poginulih i ranjenih policajaca i to za redovno školovanje  a najkasnije do 26 godine života, nabavku udžbenika i pribora u toku osnovnog i srednjeg obrazovanja, zatim solidarna davanja članu uže porodice poginulog radnika MUP i to za zakupninu na ime stanarine ako nema rešeno stambeno pitanje, ili za otplatu duga po stambenom kreditu i za izdržavanje, ukoliko nema drugih sredstava za život i nije sposoban za rad.

Komisija je u toku današnjeg sastanka rešila sve zahteve za solidarnu pomoć po osnovu rođenja deteta, ukupno 183 zahteva i po osnovu smrti bližeg srodnika, ukupno 151 zahtev, predati u periodu od 16.07.2019.godine do 20.08.2019.godine. Takođe je razmatrala i 45 zahteva po osnovu duže i teže bolesti i rehabilitacije, predatih posle 16.07.2019.godine od kojih je 31 zahteva ocenjeno kao osnovani.

Na kraju sastanka se raspravljalo o jednokratnoj pomoći za polazak u školu deci poginulih i ranjenih policajaca koja je prethodnih godina iznosila 8.000,00 dinara. Predstavnik Nezavisnog sindikata policije Veselin Nikolić izneo je mišljenje u kome smatra da je pomoć u iznosu od 8.000,00 dinara mala i izneo svoj predlog da se pomoć uveća za 100%, odnosno da iznosi  16.000,00 dinara. Na osnovu predloga predstavnika NSP komisija je prihvatila da uvećanje od 100% bude za decu koja polaze u srednju školu a za decu koja polaze u osnovnu školu povećanje bude 50 %, odnosno 12.000,00 dinara.

Takav predlog, predsednik komisije Andrijana Šljivić poslala je Sektoru za materijalno finansijske poslove.

Danas smo dobili odgovor Sektora za materijalno finansijske posloveda je taj zahtev prihvaćen.

 Komisija je završila sa radom u 14.30 časova.

 

NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJE

Član  Predsedništva

Veselin Nikolić

Korisni linkovi